13 سپتامبر 2021 - 05:48
با بازدید معاون صنایع دستی کشور از مرکز شتاب دهنده های اینترنتی؛

حضور صنایع دستی در فضاهای اینترنتی پررنگ تر می شود

14 ژوئن 2016 - 13:30 dsfr.ir/oz6cd

حضور صنایع دستی در فضاهای اینترنتی پررنگ تر می شود
علیرضا میرزایی
مرکز شتاب دهنده ایده های نو، طرح های صنعتی، شبکه علمی دانشجویان و اساتید و غیره

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور از شتاب دهنده های اینترنتی مستقر در دانشگاه تهران به منظور فراهم سازی زمینه حضور موثرتر و پررنگ تر صنایع دستی و معرفی بهتر آن از طریق تولید محتوا در این حوزه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی کشور به همراه براری معاون وزیر ارتباطات و فناوری کشور و جمعی از مدیران کل این حوزه از شتاب دهنده های شرکت آواتک که در محل دانشگاه تهران مستقر است به منظور ایجاد همکاری های مشترک بازدید کردند.

گفتنی است، در این بازدید با وجود آغازگرهای مستقر در این محل زمینه فعالیت های این مرکز در حوزه صنایع دستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در ادامه این بازدیدها با یکی از شرکت دانش بنیان در زمینه تولید محتوا در حوزه صنایع دستی در فضای اینترنت نیز جلسه ای برگزار شد و این مهم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت صنایع دستی کشور، پس از این بازدید ها مقرر شد تا زمینه همکاری های لازم در این رابطه بررسی شود و همچنین جلسات مشترک برای رسیدن به جمع بندی و نتیجه نهایی در این حوزه ادامه یابد.

1