یک پژوهش علمی بررسی می کند

4 عامل تاثیرگذار در جذب گردشگری پزشکی

26 می 2016 - 16:00 dsfr.ir/n42au

4 عامل تاثیرگذار در جذب گردشگری پزشکی
xanitmedicaltourism.com
گردشگری پزشکی ، گردشگری درمانی ، گردشگری سلامت

بر اساس نتایج یک پژوهش، 4 عامل اصلی در جذب گردشگر سلامت به ایران وجود دارد که از میان این 4 معیار، منابع پزشکی اصلی ترین عامل است. پس از آن ارتقای بازاریابی، خدمات سفر و مشارکت بین سازمانی به ترتیب از دیگر عوامل تعیین کننده برای جذب گردشگران سلامت به کشور به شمار می روند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحقیق مذکور که توسط محمدتقی معبودی و هادی حکیمی انجام شده با رویکرد کارشناسی به بررسی عوامل داخلی تاثیرگذار در جذب گردشگران پزشکی به ایران می پردازد. پژوهش مذکور زیرمعیارهای تبلیغات، برندسازی، قیمت گذاری و کانال بازاریابی را برای معیار ارتقای بازاریابی؛ نقاط تفریحی، خدمات پذیرایی، اسکان و حمل و نقل را برای معیار خدمات سفر؛ تجهیزات پزشکی، کیفیت خدمات، کادر مجرب و آموزش دیده و تنوع خدمات پزشکی را ذیل معیار، منابع پزشکی و ایجاد ستاد هماهنگ کننده بین سازمان ها، ایجاد سیستم نظام مند و مشارکتی در زمینه مدیریت و نظارت بر خدمات ارائه شده به گردشگران پزشکی و حذف بوروکراسی های ناکارآمد بین سازمانی را نیز برای معیار مشارکت بین سازمانی تعریف کرده است. از مجموع 15 زیرمعیار، تجهیزات پزشکی، کیفیت خدمات و تبلیغات رتبه های اول تا سوم را دارند و ایجاد سیستم نظام مند، حمل و نقل و حذف بوروکراسی ناکارآمد نیز سه جایگاه آخر را به خود اختصاص داده اند.

تطبیق نتایج مطالعات داخلی و خارجی

اما در همین حال، بررسی تطبیقی نتایج تحقیقات مشابه در دیگر کشورها، نتایج تحقیق حاضر را تایید می کنند؛ به طوری که نتایج تحقیقی که به بررسی عوامل تاثیرگذار در انتخاب بیمارستان های تایلند به عنوان مقاصد گردشگری پزشکی توسط گردشگران صورت گرفته و با انتخاب 23 عامل تاثیرگذار به بررسی موضوع از دیدگاه گردشگران پزشکی پرداخته بود، نشان داد از دیدگاه گردشگران، عوامل مربوط به منابع پزشکی از جمله کیفیت خدمات پزشکی و پزشکان معتبر بیشترین تاثیر را در انتخاب مقاصد گردشگری پزشکی داشته اند و عامل قیمت خدمات پزشکی در اولویت بعدی قرار دارد.

همچنین نتایج پژوهش دیگری که عوامل موثر در بازاریابی گردشگری را بررسی می کرد، تصریح کرد از بین 51 عامل مورد بررسی، عامل برندسازی، در اولویت اول و عوامل تسهیلات پزشکی و کیفیت خدمات پزشکی در اولویت های بعدی قرار دارند.نتایج تحقیقی دیگر مهم ترین دلیل گردشگری پزشکی را وجود فناوری های پیشرفته تر در کشور مقصد عنوان کرده است. دلیل دوم نیز براساس این پژوهش، کیفیت بهتر اعمال جراحی و دسترسی سریع به معالجات پزشکی، عوامل بعدی هستند که مردم به آن علت یک کشور خارجی را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب می کنند. همچنین کم اهمیت ترین علت در این زمینه هزینه های پایین تر معالجات پزشکی در کشور مقصد است.

از سوی دیگر یکی از دلایل اصلی مسافرت به خارج از کشور جهت دریافت خدمات پزشکی زمان طولانی انتظار بیماران برای دریافت معالجات پزشکی در کشور مبدأ است. این موضوع به ویژه در کشورهای غربی مشاهده می شود؛ به طوری که براساس بررسی های صورت گرفته، کمترین زمان انتظار مربوط به کشورهای اروپایی هلند، دانمارک و سوئد و بیشترین زمان انتظار مربوط به کشورهای کانادا و آمریکا است. با این همه، تعیین مقاصد محبوب گردشگری پزشکی به دلیل اینکه هرکدام از کشورها در زمینه خاصی نسبت به سایر کشورها برتری دارند، سخت است ولی در مجموع مقصدهای بزرگ گردشگری پزشکی جهان شامل کشورهای کاستاریکا، مکزیک، آمریکا، سنگاپور، تایلند، مالزی، هند، فیلیپین، تایوان، کره جنوبی و ترکیه هستند.

لزوم توسعه منابع پزشکی

ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، مزیت نسبی فراوانی در زمینه پزشکی در ابعاد زیرساختی، تکنولوژیکی، منابع انسانی و همچنین هزینه های پزشکی دارد ولی به نظر می رسد با توجه به پتانسیل های موجود هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در جذب گردشگران پزشکی دست یابد. برهمین اساس، محققان این پژوهش پیشنهاد می کنند در وهله اول منابع پزشکی، ازجمله بیمارستان های خصوصی و باکیفیت، به منظور جذب گردشگر خارجی، براساس استانداردهای جهانی توسعه پیدا کنند.

از سوی دیگر به باور آنها ارتقای مهارت های ارتباطی منابع انسانی شامل پزشکان، کادر اداری و پرستاری و ... از جمله تقویت زبان انگلیسی در جهت ارائه مطلوب تر خدمات پزشکی و درمانی نیز باید در اولویت بعدی قرار بگیرد. آنها در پایان نیز پیشنهاد می کنند مدیریت یکپارچه و سیستماتیک در زمینه ارائه خدمات در همه ابعاد و زمینه های مرتبط با گردشگری پزشکی نظیر ورود، اقامت، درمان و خروج اعمال شود.

به نظر می رسد با توجه به پژوهش های مورد اشاره، گرچه نتایج تحقیقات با توجه دیدگاه های جامعه هدف، کمی متفاوت است ولی همه آنها به یک موضوع اشاره دارند و آن تاکید بر منابع پزشکی است؛ به طوری که برخلاف تحقیقات قبلی که عمدتا دریافت خدمات ارزان قیمت را دلیل اصلی جذب گردشگران می دانستند، تحقیقات حاضر بر کیفیت و استانداردهای منابع پزشکی تاکید داشته و عامل قیمت خدمات پزشکی در اولویت بعدی قرار دارد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1