23 ژانویه 2020 - 02:56

ثبت تقاضای خرید 36 فروند شناور مسافری و تجاری

23 دسامبر 2015 - 16:30 dsfr.ir/as477

ثبت تقاضای خرید 36 فروند شناور مسافری و تجاری
zagweb.ir
شناور مسافربری در خارگ

طی دو ماه گذشته تقاضای خرید 36 فروند شناور مسافری، تفریحی و تجاری برای بکارگیری در آب های شمالی و جنوبی کشور توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی با استفاده از تسهیلات محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوری به ثبت رسیده است.

دبیر کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با خبرنگار مانا گفت: یکی از مهم ترین اهداف سازمان بنادر و دریانوردی ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای خرید شناورهای مسافری و باری برای به کارگیری در آب های جنوبی و شمالی است.

عبدالکریم رزازان افزود: در همین راستا استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی برای خرید شناورهای کوچک و متوسط باری، مسافری و تفریحی برای ترغیب سرمایه گذاران به سمت حمل و نقل دریایی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بهره بانکی این تسهیلات به صورت صد درصدی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به بانک ها پرداخت می شود تاکید کرد: با این روش این تسهیلات برای سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه مند به ورود در زمینه حمل و نقل دریایی کشور بسیار جذاب است.

وی اذعان داشت: البته باید توجه داشت که این تسهیلات در اختیار کسانی که قصد خرید شناورهای بزرگ باری را دارند قرار نخواهند گرفت و فقط سرمایه گذارانی که قصد خرید شناورهای کوچک و متوسط را دارند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه در خصوص خرید شناورهای مسافری و باری افزود: آمارها حاکی از آن است که روز به روز به تعداد سرمایه گذارانی که قصد استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی را دارند، افزوده می شود.

دبیر کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان ساخت: طی دو ماه گذشته بر تعداد این متقاضیان بخش خصوصی افزوده شده است و در حال حاضر بسیاری از آن ها جهت اخذ تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.

ثبت تقاضای خرید 4 شناور مسافری و 2 شناور باری در شمال

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس آخرین آمار اخذ شده، طی دو ماه گذشته چهار شرکت سرمایه گذاری متقاضی خرید شناورهای مسافری برای بکارگیری در آب های دریای خزر به سازمان بنادر و دریانوردی جهت دریافت تسهیلات مراجعه کرده اند. همچنین دو متقاضی سرمایه گذار بخش خصوصی نسبت به خرید دو فروند شناور باری در دریای خزر اقدام کرده اند که تقاضای آن ها هم اکنون توسط کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی در حال بررسی است.

ثبت خرید 20 شناور باری و 10 شناور مسافری در جنوب

وی در خصوص متقاضیان سرمایه گذاری برای خرید شناور در آب های جنوبی کشور نیز گفت: در این مدت تقاضای سرمایه گذاران بخش خصوصی برای خرید 10 فروند شناور مسافری و تفریحی از طریق دریافت تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شده است.

به گفته رزازان، همچنین تقاضای دریافت تسهیلات جهت خرید 20 فروند شناور باری و تجاری برای به کارگیری در آبهای جنوبی کشور نیز طی دو ماه گذشته توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی در سازمان بنادر و دریانوردی به ثبت رسیده است. تمام تفاضاهای ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته و خرید شناورهایی که مشخصات فنی آن ها از سوی کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی مورد تایید قرار گرفته است، مجوز اعطای تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بنادر را دریافت کرده اند.

به گفته وی، تاکنون 50 درصد متقاضیان خرید شناورهای باری و مسافری جهت دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند و به زودی سایر سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی خواهند شد تا شاهد رونق بیش از پیش حمل و نقل دریایی کشورمان درآبهای شمالی و جنوبی باشیم.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
2 + 6 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1