آیا النینو به ایران می رسد؟

29 اکتبر 2015 - 22:20 dsfr.ir/mc849

آیا النینو به ایران می رسد؟
wikimedia.org
پدیده النینو در آمریکای شمالی

افزایش سه درجه ای دمای آب در مناطق مرکزی تا سواحل کشور پرو، در بخش حاره ای اقیانوس آرام می تواند زمستان سردی را در ایران و دیگر کشورهای نیمکره شمالی به دنبال داشته باشد!

این پدیده، «ال نینیو» است؛ همان رخداد اقلیمی کلان که در اثر رها شدن انرژی انباشته در بزرگ ترین  حوزه اقیانوسی جهان یعنی جنوب اقیانوس آرام رخ می دهد و نشانه اولیه آن هم تغییر جهت جریان آب های سرد و گرم و همچنین بادهای این منطقه است.

در روزهای گذشته واشنگتن پست گزارش داد زمستان امسال بی سابقه خواهد بود و تاکنون 21 دسته از چهار یا پنج گونه توفان گرمسیری در نیمکره شمالی در سال 2015 میلادی تشکیل شده است که در قیاس با 18 توفان سال گذشته، یک رکورد به حساب می آید.

مرکز پیش بینی آب و هوای ملی آمریکا اعلام کرده که به احتمال 95 درصد پدیده ال نینو در راه است و عواقب آن را نمی توان به طور دقیق دقیق پیش بینی کرد. متعاقب این گزارش اما، مرکز هواشناسی ایران توضیح داد که ال نینیو دوره برگشت سه تا هفت ساله دارد و سه مرحله ال نینو، خنثی و لانینو را در بر می گیرد.

مطابق پیش بینی فصلی این مرکز، برای پاییز امسال با توجه به اثر ال نینو، بارش با آغازی زودتر از فصل و با گرایش به نرمال یا بیش از نرمال پیش بینی شده است. همچنین میانگین حدود یک درجه بیش از نرمال 50 ساله برآورد شده است که با توجه به روند افزایش چند دهه اخیر، انحراف چندانی از دمای فصل ندارد.

این مرکز با اشاره به اینکه سرمای شدید زمستان سال 86 با لانینو همراه بوده، قول داده که سازمان هواشناسی رخداد دوره ای اقلیمی کشور را با دقت خوب تا دو هفته قبل از رخداد پیش بینی کند.

حتی اگر ال نینیویی که می گویند، به ایران هم نرسد اما عقل می گوید که باید برای مقابله با اثرات احتمالی آن برنامه ریزی کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1