کشف نقوش ارابه های دو و چهارچرخ در سنگ های تیمره خمین

27 اکتبر 2015 - 11:20 dsfr.ir/qf379

کشف نقوش ارابه های دو و چهارچرخ در سنگ های تیمره خمین
googleapis.com
یکی از سنگ نگاره های تیمره خمین

پژوهشگر سنگ نگاره های ایران گفت: برای نخستین بار نقوش ارابه های چهارچرخ و دوچرخ در سنگ نگاره های تیمره خمین کشف شد.

محمد ناصری فرد افزود: این نقوش در ادامه مطالعات محققان بروی سنگ نگاره های تیمره توسط یک گروه مطالعاتی در حیطه هنرهای صخره ای در یک هفته گذشته کشف شد.

وی اظهار کرد: با بررسی ها و پژوهش های گسترده مشخص شد که جنس ارابه های منقوش بر سنگ نگاره های تیمره از چوب بوده و حیوانی که ارابه را به آن می بستند شباهت به گونه ای از گاو داشته که امروزه اثری از این گونه گاو وجود ندارد و نسلش منقرض شده است. کشف این نقش ها نشان می دهد انسان هایی که در این دیار می زیسته اند، با درایت و اندیشه به خوبی از هنر و چرخ برای پیشربرد اهداف خودشان استفاده کرده و بر طبیعت خشن آن زمان غلبه کرده اند.

ناصری فرد گفت: در کنار این ارابه های چهارچرخ ارابه دوچرخ نیز برای کاربرد های نظامی و مشابه آن در سنگ نگاره های تیمره کشف شده به این صورت که ارابه ها تک نفره و فردی که سوار ارابه می شد به حالت ایستاده بوده و سر پا و حیوان کشنده آن دو اسب است. قدمت نقوش ارابه چهارچرخ در سنگ نگاره های تیمره خمین به هزاره چهارم پیش از میلاد یعنی شش هزار سال قبل بر می گردد.

ناصری فرد بیان کرد: نمونه های این تصاویر با این قدمت بر روی سنگ نگاره های صحرای لیبی کشف شده است. در عرصه های بعدی نقش های ارابه چهارچرخ بر روی سفالینه ها در میان رودان و برخی نقاط دیگر در فلات ایران کشف شد.

مولف کتاب سنگ نگاره های ایران گفت: کشف این نقوش می تواند برای کسانی که در عرصه های مختلف زیست بشر مطالعه و تعمیق می کنند، یاری گری خوبی باشد.

گفتنی است؛ سنگ نگاره ها، علایم و نشانه های ارتباطی و گنجینه هایی از تجربه های انسان کهن هستند. بیش از 21 هزار مورد سنگ نگاره در مساحتی حدود 150 کیلومتر مربع در تیمره وجود دارد که قدمت بعضی از آن ها به بیش از 40 هزار سال می رسد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
17 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1