مدیریت رویدادهای ورزشی، گرندپری 2015 اسپانیا

18 می 2015 - 15:30

مدیریت رویدادهای ورزشی، گرندپری 2015 اسپانیا
گرندپری 2015 اسپانیا

برگزاری منظم و مدیریت درست رویدادهای ورزشی در بعد بین المللی از سوی کشورها و در بعد محلی از سوی استانها و شهرها به عنوان راهکاری مهم در برندسازی و کسب درآمد مورد توجه قرار می گیرد.

مسابقات فرمول 1 طبق روال هر ساله خود این بار در اسپانیا برگزار شد. مسابقه ای که در نهایت به خوبی برگزار شد و یکی از زیباترین گرندپری های فصل را رقم زد. اسپانیا در این رویداد به خوبی از شرایط آب و هوایی مساعد و برنامه ریزی مناسب خود بهره برد و توانست خیل عظیم علاقه مندان به فرمول 1 را راضی نگه دارد. رویداد مهمی که در نهایت توانست علاوه بر کسب درآمد، برای چند ساعت اسپانیا را در کانون توجه مردم دنیا قرار دهد.

گلچینی از تصاویر گرندپری 2015 اسپانیا به نقل از خبرگزاری مهر در اینجا قرار گرفته است.

 

 گرندپری 2015 اسپانیا

گرندپری 2015 اسپانیا

گرندپری 2015 اسپانیا

گرندپری 2015 اسپانیا

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1