30 ژانویه 2023 - 05:36

سرویس های بهداشتی مانع میزبانی کنوانسیون 2017

19 می 2015 - 08:30 dsfr.ir/mp5it

میزبانی ایران برای کنوانسیون راهنمایان گردشگری سال 2017 در هاله ای از ابهام قرار گرفت!

چندی پیش پس از 8 سال تلاش، عده ای از راهنمایان گردشگری توانستند به عنوان سفرای صلح عمل کنند و در رقابتی تنگاتنگ از دو رقیب خود پیشی بگیرند و در نهایت با کسب 18 رای از کشورهای دنیا، میزبانی کنوانسیون راهنمایان گردشگری سال 2017 را برای ایران به دست آورند.

اما به گفته رئیس کانون سراسری راهنمایان گردشگری کسب این امتیاز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است، به طوری که باید دید آیا پیش شرط برگزار کنندگان این کنوانسیون در کشور قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟

آرش نورآقایی در این باره گفت: برگزار کنندگان این کنوانسیون پذیرش قطعی این اتفاق را به افزایش کیفیت سرویس های بهداشتی کشور در بین راه ها و مراکز تفریحی منوط کرده اند. هم اکنون نایب

رئیس انجمن راهنمایان گردشگری جهان خانم روبی رو در راه است تا امکان برگزاری این کنوانسیون را در ایران ارزیابی کند. در این ارزیابی کیفیت سرویس های بهداشتی از اولین فاکتورها به شمار می رود، چالشی که ممکن است میزبانی این کنوانسیون را به کشور رقیب واگذار کند!

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1