سید محمد بهشتی در دومین همایش بین المللی "دست کند":

معماری دست کند بی پرده و ساده خود را معرفی می کند

7 اکتبر 2015 - 13:00 dsfr.ir/t544e

سید محمد بهشتی در دومین همایش بین المللی "دست کند"

تمامی تنوع معماری روی زمین ناشی از تنوع اقلیمی، طبیعی و فرهنگی در معماری دست کند که دارای ادبیات خاص است، وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری امروز چهارشنبه در دومین همایش بین المللی معماری دست کند گفت: معماری دست کند متأسفانه و خوشبختانه خیلی ساده ، فاقد تزیینات و در حجاب فرو رفته  است متأسفانه از این جهت که زبان معماری دست کند بسته بوده و نمی تواند از خود و ویژگی هایش سخن بگوید و خوشبختانه از این جهت که این نوع معماری بدون حجاب بی پرده خود را معرفی میکند.

وی افزود: مثل فارسی "مشت نمونه خروار است "در یک جاهایی درست و گاهی غلط به نظر می رسد .

او گفت: اگر انواع و اقسام معماری را در ادوار مختلف تاریخی کشور از این زاویه که اینها دلالت بر فرهنگ سرزمین مان دارند مورد توجه قرار دهیم می بینیم فرقی ندارد که میدان نقش جهان را به مثابه یک آیینه در نظر بگیرید یا گنبد سلطانیه را ،زیرا که  هر دو آیینه هایی پیش روی یک چیز هستند ، درست است که شکل آنها با هم فرق می کنند ولی چون یک چیز را در خودشان منعکس می کنند می توانیم بگوییم که مشت نمونه خروار است .

بهشتی اظهار داشت : ذهنیت جامعه معماری در دوره معاصر واز زمانیکه تأمل در شناخت معماری ایران را به انواع مختلف شروع کردیم تا مدتها عبارت بود از معماری بخشی از حاشیه غربی کویر ایران که خلاصه می شد در شهرهایی نظیر اصفهان ، نایین و ...

وی افزود: در این ذهنیت هیچ وقت معماری سواحل خلیج فارس، کردستان ، شمال البرز و ...نمی گنجید و این شیوه های معماری در نظرشان عجیب و غریب می آمد .

بهشتی بااشاره به اینکه معماران آن آثار را از جهت اینکه جزیی از آثار تاریخ معماری ما هستند مورد توجه قرار نمی دادند ، افزود":شاید به همین دلیل است که یک حوزه ای مثل معماری دست کند زمان بسیار کوتاهی است که مورد تأمل قرار گرفته و تا قبل از این  جامعه معماری ما از کندوان ، میمند و... به عنوان یک استثناء یاد می کردند و معتقدبودند که اینها قاعده نیستند.

وی با ابراز خرسندی از پرداختن به این موضوع درسالهای اخیرتصریح کرد که برگزاری همایش اول معماری دست کند و به دنبال آن همایش دوم بصورت بین المللی توجه ما را به حوزه معماری دستکند بیشتر و دانش ما را در این مورد افزون خواهد کرد.

بهشتی تاکید کرد: در مورد معماری دست کند باید این آمادگی ذهنی را داشته باشیم که تمامی تنوعی که در معماری روی زمین وجود دارد در رابطه با معماری دست کند نیز وجود دارد و این تنوع ناشی از تنوع اقلیمی ،طبیعی و فرهنگی سرزمین ایران و بهانه پدید آوردن این نوع معماری و کاربرد آن است .

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه متأسفانه و خوشبختانه معماری دست کند خیلی ساده و پیش پا افتاده و فاقد تزیینات مجلل است افزود: متأسفانه زبان معماری دست کند بسته است و در حجاب فرو رفته زیرا اگر با آرایه هایی که در معماری معمولی وجود دارد همراه بود به راحتی از سازنده اش ، هدف از شکل گیری اش و ...  سخن می گفت .

وی افزود:خوشبختانه از آن جهت که  در معماری عرفی ما یک حجابی است که باعث می شود ما حقیقت وجودی معماری خودمان را به جا نیاوریم این حجاب در معماری دست کند موجود نیست و او بی پرده تر خود را معرفی می کند.

بهشتی اظها رداشت :تجربه ای که در معماری دست کند داشته ایم این است که در مدت 10-12سال در این حوزه پیشرفت کرده ایم و معماری دست کند در حال حاضر دارای ادبیاتی شده است و البته این نگاه نسبت به انواع دیگر معماری خیلی خوب است.   

معماری موقت

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با تاکید برضرورت بررسی انواع دیگر معماری در ایران تصریح کرد :یکی از انواع معماری که ما در گذشته داشته ایم "معماری موقت "یا همان چادری است که وجود عمارت چادرخانه در کاخ گلستان نشان از اهمیت آن دارد .

بهشتی افزود:اگر به عکس ها ، نقاشی ها ، گزارش هاو... دقت کنیم می بینیم که در اماکن تاریخی هنگام برگزاری مراسم مختلف نظیر اردوهای جنگی ، شکار ، سفر ، کوچ و... فضای بناو ساختمان اصلی آنقدر بزرگ نبوده که تمامی افراد در آنجا جای داده شوند و مشکل جانمایی افراد با استفاده از معماری موقت مرتفع می شده است.

او گفت : این هم یک نوع معماری است که تا کنون مورد غفلت واقع شده است و امیدوارم در آینده بسیار نزدیک شاهد برگزاری اولین همایش معماری موقت در ایران باشیم .

بهشتی در پایان خاطرنشان ساخت :نکته مهم دراینجا اینست که تا زمانیکه به سراغ آنچه از معماری گذشته برای ما باقی مانده است نرویم  و دانشمان را نسبت به آن بسط ندهیم صحبت از تاریخ معماری کار ساده ای نخواهد بود.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
3 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1