فن آوری صنایع سنگی دوران پارینه سنگی در ایران

29 سپتامبر 2015 - 12:40 dsfr.ir/ep16e

فن آوری صنایع سنگی دوران پارینه سنگی در ایران
عکس ارسالی از طرف روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
غار بوف در جنوب غرب کوهستان زاگرس، شمال غرب استان فارس و در فاصله 100 کیلومتری به خط مستقیم از خلیج فارس قرار گرفته است.

کاوش در غار بوف، محوطه ای از دوران پارینه سنگی جدید در جنوب زاگرس نشان داد فن آوری صنایع سنگی غار بوف بر تولید استاندارد ریز تیغه ها استوار بوده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محسن زیدی سرپرست هیأت کاوش در غار بوف این مطلب را در نشست گزارش به همکار که به همت پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد مطرح کرد.

وی افزود: الگوهای استقراری و توالی گاهنگاری، چگونگی و ماهیت دوران گذار از پارینه سنگی میانی به جدید، از پرسش ها و موضوعات اصلی این کاوش به شمار می آید. او مطالعه الگوهای تحولات فرهنگی منطقه ای در دراز مدت با استفاده از روش های نوین کاوش و تاریخ گذاری محوطه های کلیدی پارینه سنگی را هدف اصلی گروه برای انجام این کاوش اعلام کرد.

زیدی افزود: شناسایی و معرفی تاریخ فرهنگی، صنایع سنگی، تشابهات و تفاوت های موجود دوران مورد بحث نسبت به صنایع هم عصر در دیگر بخش های زاگرس و جنوب غرب آسیا از دیگر اهداف این کاوش به شمار می آید.

این باستان شناس خاطرنشان ساخت که گاهنگاری و لایه نگاری دراین محوطه تاریخی نشان داد استقرار پارینه سنگی جدید در غار بوف بین 33 تا 42 هزار سال است. به گفته وی بر اساس مطالعات و بررسی های علمی می توان گفت اساس فن آوری صنایع سنگی غار بوف بر تولید استاندارد ریز تیغه ها استوار بوده و دست افزارهای سنگی دیگر بر روی تولیدات جانبی ساخته شده اند.

زیدی با بیان اینکه شباهت کلی صنایع سنگی پارینه سنگی جدید دشت رستم با مناطق شمالی و غربی زاگرس همراه با نمود بیشتر صنایع محلی و منطقه ای است تصریح کرد که فن آوری دست افزارهای سنگی شناخته شده در غار بوف در بیشتر محوطه های شناسایی شده در بررسی منطقه رستم و حتی دیگر مناطق استان فارس نیز دیده می شود.

1