24 آوریل 2024 - 13:58

آموزش تخصصی کارشناسان نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان

27 فوریه 2024 - 13:20 dsfr.ir/kl7hy

آموزش تخصصی کارشناسان نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان
دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری
آموزش تخصصی کارشناسان نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان

مدیرکل ارزیابی و خدمات گردشگری گفت: آموزش تخصصی کارشناسان نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی وراهنمایان گردشگری با هدف ارتقا و به روزرسانی معلومات تخصصی نیروهای فعال در صنعت گردشگری انجام می شود.

به گزارش «دنیای سفر» از روابط عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ یحیی نقی زاده محجوب با بیان این خبر گفت: در راستای افزایش دانش و معلومات تخصصی کارشناسان ناظر بر تأسیسات گردشگری، اداره کل نظارت دو برنامه را در قالب برنامه های تخصصی آموزشی، در دستور کار دارد.

وی افزود :۸ و ۹ اسفندماه ویژه برای کارشناسان نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و راهنمایان گردشگری در تهران برگزار می شود و کارشناسان ناظر استان های ما در کل کشور در این دوره آموزشی و گردهمایی شرکت خواهند کرد.

نقی زاده یادآور شد: هدف این است که نیروهای فعال در این عرصه با آخرین دستاوردها، شیوه ها، ابتکارات حوزه آژانس داری بخش گردشگری در سطح بین الملل و کشورمان آشنا شوند و ضوابط و چارچوب کار با حوزه دفاتر را مرور کنند و همین طور با سیستم های الکترونیکی فروش خدمات سفر یا طرز کار OTA ها آشنا شوند.

مدیرکل نظارت، ارزیابی و خدمات گردشگری ادامه داد: برنامه بعدی ما آموزش ناظرین تأسیسات گردشگری از جمله مراکز اقامتی، پذیرایی و تفریحی است که در فرصت اوایل سال آینده و پس از تعطیلات عید انجام خواهد شد و در این دوره نیز ناظرین تخصصی حضور خواهند داشت.

وی افزود: این نظارت تخصصی باعث می شود سطح خدمات در تاسیساتی که این خدمات را ارائه می کنند بالا برود. همچنین در فرآیند کارها و اخذ مجوز و تمدید آن تسهیلات ایجاد شود و از مشکلات و موضوعات تخلفات صنفی کاسته شود و نهایتاً اینکه نظارت هدفمند و پیشگیرانه ای از سوی ناظرین اعمال شود و بتوانند فضای ایمن و سالمی را در عرصه خدمات به سفر فراهم آورند.

1