4 ژوئن 2023 - 14:03
معاون صنایع دستی کشور:

تعظیم دنیا در برابر فرش ایرانی

29 مارس 2023 - 12:00 dsfr.ir/us4md

تعظیم دنیا در برابر فرش ایرانی
aliqapo.com
فرش ایرانی | Iranian Carpet

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور با بیان اینکه جهان در برابر فرش ایرانی سرخم کرده است، گفت: فرش با سایر محصولات صنایع دستی پیوند دارد.

به گزارش «دنیای سفر»، مریم جلالی، روز چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲ در بازدید از موزه فرش، اظهارداشت: فرش به عنوان صنعت مادر حاصل سلیقه، دانش، قصه گویی، اسطوره و روایت هایی است که فرهنگ ما برای ما به ارمغان داشته است، باید تمام تلاش مان را انجام دهیم و بتوانیم از این داشته، گنجینه غنی و میراث فرهنگی کشورمان حفاظت و حراست کنیم که فقط یک محصول نیست بلکه یک فرهنگ است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور افزود: از خود محصول گرفته تا میراث ناملموسی که تولیدش، رنگرزی و آواهای کاری زنان با سلیقه و دانشمندی است که گره بر گره این فرش گذاشتند تا به امروز ما رسیده است.

وی تصریح کرد: به نظر من صنایع دستی می تواند از موضوعات، موتیف ها، قصه ها و نقش های فرش های ایرانی بهره مند شود و به آن را به محصولات امروزی متصل کند.

جلالی گفت: جهان در برابر فرش ایرانی سرخم کرده است و این مسئولیت ما را بسیار سنگین تر می کند. فرش با سایر محصولات صنایع دستی پیوند دارد، آن نقشی که در فرش به کار گرفته شده است همان نقش نیز در کاسه سفالی، گنبد، پارچه ها، دستبافته ها، گل دوزی ها و رودوزی ها نیز استفاده شده است. باید این پیوستار فرهنگی را حفظ کنیم.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور تأکید کرد: فرش ریشه فرهنگ ایرانی است که با گره بر گره اش صبوری می آموزد و با ترکیب بندی و نقشش زیباشناسی دارد. همچنین سلامت فرش با ارگانیک بودن و برخاسته بودن از محصولات بومی اش بوده بنابراین یک بسته کامل فرهنگی است که حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاست را در بر می گیرد.

وی عنوان کرد: روایت های تازه ما از فرش باید آن را به مرزهای جهانی که مشتری بالفعل دارد و همچنان مزیت رقابتی مان محسوب می شود، وصل کند. تمام تلاش مان این است بتوانیم همگرایی فرهنگی را بین فرش به عنوان صنعت مادر و صنایع دستی به عنوان میوه های این فرهنگ برقرار کنیم.

1