28 فوریه 2024 - 20:12

کاروانسرای رباط قره بیل

28 ژانویه 2023 - 12:00 dsfr.ir/ot1ya

کاروانسرای رباط قره بیل
وحید عزیزی
کاروانسرای تاریخی رباط قره بیل

کاروانسرای تاریخی «رباط قره بیل» باقی مانده از دو دورۀ تیموریان و صفویان، در شهرستان «گرمه» از توابع استان خراسان شمالی در روستای «قره بیل» قرار گرفته است.

به گزارش «دنیای سفر» کاروانسرای تاریخی «رباط قره بیل» باقی مانده از دو دورۀ تیموریان و صفویان، در شهرستان «گرمه» از توابع استان خراسان شمالی در روستای «قره بیل» قرار گرفته است.

قدمت بنای نخستِ این اثر تاریخی به احتمال زیاد، به قرن چهارم و پنجم هجری می رسد، بنایی که در متون تاریخی از آن به نام «رباط املوتلو» یاد می شود.

کاروانسرای تاریخی «رباط قره بیل» که در یازدهم دی ۱۳۸۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، در دورۀ تیموری و زمان بیشاپور برای دسترسی به مشهد احیا شد و به دستور وزیر با تدبیر دربار تیموری، میر علیشیر نوایی، رباط هایی در طول این مسیر ساخته و رباط های قدیمی مرمت شدند که در ادامۀ این فرایند رباط قره بیل نیز توسعه یافت و با الحاق بخش هایی به آن، احیا و مورد استفاده مسافران قرار گرفت.

1