رونق گردشگری با تصمیم غافلگیرکننده چین

22 ژانویه 2023 - 12:00 dsfr.ir/hd854

گردشگران در چین

اطلاعات هوانوردی سیریوم اظهار کرد که سفرهای هوایی در چین پیش از تعطیلات مهم سال نو چینی به سطح ژانویه ۲۰۱۹ بازگشته است.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از بلومبرگ، سیریوم اعلام کرد که خطوط هوایی در چین قرار است ۹۹.۸ درصد از پروازهای ژانویه ۲۰۱۹ را در این ماه انجام دهند، اگرچه این بهبود عمدتا ناشی از سفرهای داخلی بوده است.

سیریوم گفت که پروازهای داخلی ۹.۵ درصد بیشتر از سطح سال ۲۰۱۹ است.

تصمیم غافلگیرکننده چین برای حذف محدودیت های مرزی در اوایل این ماه، به دنبال پیش بینی های قبلی برای بازگشایی بسیار دیرتر در سال ۲۰۲۳، این صنعت را تقویت کرد.

دوره ۴۰ روزه سال نو که از هفتم ژانویه آغاز شد، نشان دهنده بزرگ ترین مهاجرت سالانه روی زمین است.

این شرکت اعلام کرد که سفرهای بین المللی حتی با شروع سفرهای داخلی، به میزان زیادی کاهش می یابد، به طوری که خروج از چین تقریبا ۹۰ درصد در مقایسه با سطوح قبل از همه گیری کمتر است.

1