2 فوریه 2023 - 03:29
در کمیسیون اجتماعی صورت می‌گیرد

بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

7 می 2015 - 09:30 dsfr.ir/wh0ts

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته آینده خود به بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری می‌پردازد.

با توجه به اینکه حوزه گردشگری در دنیا دارای جایگاه اساسی و مهم است، تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری به مقوله اقتصاد بدون نفت کمک شایانی خواهد کرد.

طبق بررسی انجام شده ایران سالانه حدود 120 هزار گردشگر را به داخل جذب می‌کند اما کشوری مانند ترکیه سالانه حدود 30 میلیون گردشگر دارد از طرفی دیگر قدرت جذب گردشگر در کشورهای دیگر حدود 6 تا 8 درصد بوده اما در ایران حدود 2 درصد است.

شایان ذکر است که طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، در شهریور ماه 92 نیز در مجلس برررسی شد که با مخالفت مجلس این طرح بی نتیجه ماند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1