ماموریتی برای نجات «تل جهیدون»

25 آوریل 2022 - 23:30 dsfr.ir/nz05k

ماموریتی برای نجات «تل جهیدون»
ایرنا
تل جهیدون

گمانه زنی برای تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه باستانی «تل جهیدون» انجام شد. این تپه باستانی محل کاشت گندم دیم شده و جاده کشی روستایی نیز بخش دیگری از آن را تخریب کرده و از حفاری های قاچاقچان عتیقه نیز در امان نمانده است.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمد کیانی سرپرست هیأت باستان شناسی تل جهیدون گفت: تل جهیدون (قلعه یهودان) در فاصله یک کیلومتری جاده آسفالته کازرون به روستای ناصرآباد شرقی و تقریبا چسبیده به بافت مسکونی روستا واقع شده است که پیش از آغاز فعالیت میدانی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم آن، تنها اطلاعات مستند درباره آن به پرونده ثبتی اثر مربوط بود که در سال ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۳۲۷۸ در فهرست آثار ملی قرار گرفته است.

وی افزود: تل جهیدون تپه ای است نسبتاً بزرگ به طول تقریبی ۲۷۰×۲۸۰ متر و ارتفاع زیاد در حدود ۱۵ متر که سطح آن هر سال از سوی کشاورزان به طور کامل شخم زده شده و روی سطح آن گندم دیم کاشته می شود.

این باستان شناس گفت: جاده خاکی به سمت روستای ناصرآباد که از قسمت شمالی تپه می گذرد نیز باعث تخریب قسمت شمالی تپه شده و این قسمت را به صورت یک دیواره درآورده که داده های سفالی به خوبی در آن قابل مشاهده است.

سرپرست هیأت باستان شناسی تل جهیدون افزود: داده های سطح الارضی شناسایی شده بر سطح تپه شامل انواع قطعات پراکنده سفال مربوط به دوره های مختلف تاریخی و اسلامی به همراه چند مورد بقایای ظروف سنگی شکسته شده بود که همگی دال بر اهمیت این محوطه باستان شناختی در راستای انجام پژوهش های علمی و هدفمند بعدی است.

وی اظهار کرد: متاسفانه با گسترش سریع روستای ناصرآباد شرقی در دهه های اخیر و موقعیت قرارگیری تل جهیدون در میانه مسیر کازرون به طرف روستای ناصرآباد در محلی که دارای اراضی مرغوب برای کشاورزی و سکونت است و همچنین افزایش روزافزون قیمت اراضی پیرامونی، منجر به شکل گیری تهدیدی اساسی در راستای تسطیح عرصه و تخریب حریم این اثر ارزشمند تاریخی فرهنگی شده است.

 کیانی اضافه کرد: بر همین اساس با موافقت اداره کل میراث فرهنگی استان فارس و مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عملیات گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تل جهیدون با نظارت محمد حسن پاک نژاد در یک بازه زمانی یک ماهه صورت گرفت که در نتیجه آن در مجموع ۴۰ گمانه با ابعاد ۱×۱ متر دورتادور تپه ایجاد شد.

 سرپرست هیأت باستان شناسی تل جهیدون گفت: تمام تلاش تیم باستان شناختی بر این بود با توجه به موقعیت قرارگیری تپه در میان زمین های کشاورزی از یک طرف و همچنین گسترش بافت مسکونی به سمت عرصه اثر از طرف دیگر با بیشترین تعامل با اهالی و کشاورزان محلی، ضمن انجام یک کار هدفمند و دقیق باستان شناختی و جلوگیری از تحمیل کمترین هزینه و آسیب به اثر، بهترین نتیجه در راستای تبیین و ترسیم خطوط عرصه و حریم با توجه به گمانه های ایجادشده صورت گیرد.

درباره این تپه باستانی اطلاعات زیادی در دست نیست. فقط قدمت آن به دوران پس از اسلام نسبت داده شده و روایت بر این است که هسته اولیه شکل گیری شهر کازرون، تل جهیدون بوده است.

1