مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان:

۲۸ اثر تاریخی زنجان در فهرست آثار ملی ثبت شد

24 آوریل 2022 - 11:00 dsfr.ir/939t5

۲۸ اثر تاریخی زنجان در فهرست آثار ملی ثبت شد
ویکی مدیا
امامزاده کهریز دوره صفوی در شهرستان ابهر، ضلع غربی گنبد سلطانیه واقع شده

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: ۲۸ اثر این استان طی سال گذشته در فهرست آثار ملی ثبت شد.

به گزارش «دنیای سفر»، امیر ارجمند گفت: پارسال پروندهایی شامل پنج مورد آن جزو آثار ناملموس، ۹ مورد آثار منقول، ۹ مورد آثار غیرمنقول، ۳ مورد آثار طبیعی و ۲ پرونده نیز تعیین حریم به ثبت رسید.

وی افزود: ۹ اثر غیرمنقول ثبت شده شامل حمام سرچم و مسجد آهنگران شهرستان زنجان، امامزاده محمد کله سیران شهرستان طارم، محوطه خوم چیخان شهرستان ماه نشان، گنبد کهریز، حمام گلابر، تپه بویوک گل، محوطه باغچالار و دستکند خول شهرستان ایجرود است.

ارجمند بیان کرد: ۹ اثر منقول ثبت شده شامل یک قطعه پارچه ساسانی شماره اموال، ۵ قطعه پارچه ساسانی، یک قطعه پارچه هخامنشی به شماره اموال ۲۱۵۷، جارو ساسانی شماره اموال ۲۳۳۳، کاسه دو دسته گورستان سره جی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان اظهار کرد: پنج اثر ناملموس ثبت شده شامل خوراک محلی قویماق زنجان، حلوای محلی اوماج روستای گلابر شهرستان ایجرود، غذای محلی عشایری اریکلی پیزو شهرستان ایجرود، بازی بومی محلی ارقه ارقه شهرستان ابهر آثچی کند، نان محلی زیتون شهرستان طارم است.

ارجمند یادآور شد: ۳ اثر طبیعی ثبت شده شامل غار زرین شهرستان خدابنده، مجموعه درختان گردو چشمه پلنگه شهرستان طارم و درخت کهنسال چنار کوی نیک شهرستان ابهر است. همچنین ۲ پرونده حرایم ثبت شده شامل حسینیه کرسف شهرستان خدابنده و مسجد جامع قروه در شهرستان ابهر است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون مجموع آثار ثبتی این استان به عدد ۹۰۴ اثر رسیده که شامل ۷۸۵ اثر در فهرست میراث غیرمنقول، ۳۹ اثر در فهرست میراث منقول، ۶۱ اثر در فهرست میراث ناملموس و ۱۸ اثر در فهرست میراث طبیعی و یک اثر در فهرست میراث جهانی است.

1