30 سپتامبر 2022 - 03:53

کهن باغ شهر تاریخی نراق

3 اوت 2020 - 10:00 dsfr.ir/co6nu

شهر تاریخی نراق

باارزش ترین بافت تاریخی استان مرکزی در شهر نراق قرار دارد.

شهر نراق به عنوان یک الگوی اصیل از کهن باغ شهر تاریخی به واسطه عناصر و دانه های باارزش ازجمله بازار، کاروانسراهای متصل به شریان اصلی بازار و آب انبارها، قنات ها، آب انبارها، حمام، حسینیه، مسجد و مسجد جامع و ابنیه مذهبی و خانه های تاریخی در محدوده بافت تاریخی از دوران زندیه تا قاجار را تشکیل می دهد.

بستر زمین شناختی و جغرافیایی: با توجه به وضعیت توپوگرافی و قرارگیری شهر نراق در یک واحد جغرافیایی رود- دره و شاخص بودن ارتفاعات پیرامون شهر به ویژه کوهستان اٌل و شکل توپوگرافی زمین در پیرامون بازار و شهر تاریخی از عوامل مؤثر بر منظر بازار است. کلیه مداخلات و ساخت وسازها به محوریت بازار تاریخی شکل گرفته است.

محدوده بافت تاریخی از شمال و جنوب توسط مزارع و باغ ها محصور شده است به لحاظ جغرافیایی شهر نراق از طرف شمال به کوه اٌل، از غرب با فاصله 15 کیلومتر به شهر دلیجان، از طرف جنوب به روستای سینقان و از طرف شرق با فاصله 22 کیلومتر به مشهد اردهال و 40 کیلومتر به نیاسر و در 70 کیلومتری کاشان قرار دارد. دارای آب و هوایی کوهستانی است و رودخانه فصلی نراق خط القعر محدوده شهر را تشکیل می دهد.

شهر نراق به واسطه بافت تاریخی کم نظیر، نزدیکی به غار نخجیر، طبیعت و جغرافیای دیدنی و تاریخ کهن، از ارزشمندترین شهرهای استان در توسعه مطلوب گردشگری به شمار می رود.

یکی از ویژگی هایی که بافت تاریخی نراق را با دیگر چینی جاهای تاریخی کشور متمایز می کند وجود قنات های تاریخی ازجمله قنات حاج الله داد است که در مسیر اصلی شهر جریان داشته و هم اکنون به طور کامل احیاء شده و آب جاری آن در مراکز محلات بافت قابل استفاده است.

یکی از عناصر معماری شاخص در خانه های تاریخی عنصری با نام سیپک است که در خانه تاریخی رئوفی وجود دارد و فضایی است که آب قنات در پلانی خاص در طبقات پایین تر از سطح حیاط جهت استفاده از آب و تابستان نشینی ست با معماری منحصر به اقلیم نراق که در هیچ خانه تاریخی دیده نمی شود.

در بافت 14 هکتاری نراق تعدادی از خانه های تاریخی به اقامتگاه بوم گردی تبدیل شده که بسیار مورد استقبال گردشگران قرار گرفته است.

این بافت باارزش تاریخی با دارا بودن پتانسیل های سرمایه گذاری در جذب گردشگر و عناصر و ابنیه تاریخی و حفظ اصالت های معماری شرایط لازم را برای ثبت جهانی داراست.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1