کمیته طبیعت گردی در استان فارس تشکیل شد

12 ژوئیه 2020 - 10:00 dsfr.ir/vt458

طبیعت گردی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس روز شنبه 21 تیرماه 1399 از برگزاری کمیته طبیعت گردی این استان با موضوع توسعه پایدار گردشگری با رویکرد حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در سالن جلسات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خبر داد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس، سید موید محسن نژاد اظهار کرد: «استان فارس به واسطه تنوع اقلیمی و آب و هوایی به استانی چهار فصل تبدیل شده است که علاوه بر دارا بودن نزدیک به 3 هزار اثر تاریخی ثبت شده در فهرست ثبت ملی، دارای جاذبه های طبیعی متنوعی است که هر یک از جاذبه ها در نوع خود بی نظیر است.»

او با اشاره به 11 اثر ثبت جهانی در استان فارس افزود: «پتانسل مناطق طبیعی آبشارها و چشمه های موجود در فارس دارای ویژگی های متفاوتی با استان های دیگر است که بعضی از این مناطق حتی قابلیت ثبت در فهرست جهانی را نیز دارند.»

در جلسه کمیته طبیعت گردی موضوعاتی از قبیل تعریف مسیرهای طبیعت گردی به تفکیک شهرستان ها، ظرفیت سنجی و امکان سنجی مناطق طبیعی و برنامه ریزی برای تطبیق میزان بازدید متناسب با ظرفیت آن مناطق، سامان دهی تورهای طبیعت گردی بررسی و مصوب شد.

جلسات این کمیته هر سه ماه یک بار برگزار و به تناسب دستور جلسات از نهادها، ارگان ها و تشکل های مرتبط برای حضور در جلسه دعوت خواهد شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1