۵ سرعت گیر توریسم ۲۰۱۹

16 فوریه 2020 - 09:00 dsfr.ir/1b3aq

۵ سرعت گیر توریسم ۲۰۱۹
chamedanmag.com
۵ سرعت گیر توریسم ۲۰۱۹

بازار توریسم بین الملل با ۴ درصد رشد در سال ۲۰۱۹ باز هم از سرعت رشد اقتصاد جهانی پیشی گرفت. همچنین سازمان جهانی گردشگری با سرشماری جمعیت توریست های جهانی، پنج سرعت گیر بازار توریسم ۲۰۱۹ را معرفی کرد.

سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) به عنوان یک آژانس تخصصی در سازمان ملل با عضویت ۱۵۹ کشور، ۶ عضو وابسته، دو عضو ناظر دائم و بیش از ۵۰۰ عضو وابسته از نمایندگان بخش خصوصی موسسات آموزشی، انجمن های توریستی و مقامات محلی گردشگری امکان ترویج مسوولانه گردشگری پایدار در سراسر جهان را فراهم می کند. این سازمان به طور مداوم آمارهایی از روند گردشگری کوتاه مدت ارائه می دهد تا تجزیه و تحلیل های به روزرسانی شده را در اختیار گردشگران جهانی و ذی نفعان حوزه توریسم قرار دهد. شاخص سازمان جهانی گردشگری یک شاخص قابل اعتماد براساس تازه ترین اطلاعات توریسم مناطق و بازارهای مقصد است که کارشناسان و متخصصان گردشگری چشم اندازهای کوتاه مدت در حوزه گردشگری بین المللی را مورد ارزیابی قرار می دهند.

براساس آمارهای اعلام شده از سازمان جهانی گردشگری، در سال ۲۰۱۹ اگرچه بازار جهانی گردشگری نسبت به رشد ۷ درصدی در سال ۲۰۱۷ و رشد ۶ درصدی در سال ۲۰۱۸، با سرعت کمتری به رشد خود ادامه داده اما در دهمین سال متوالی رشد پایدار از سال ۲۰۰۹ با ۵/ ۱ میلیارد توریست بین المللی، رشد ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ داشته که یکی از سال های قدرتمند در رشد بازار گردشگری بوده است. اگرچه میزان رشد گردشگران ورودی بین المللی در سال ۲۰۱۹ با توجه به رشد ۶ درصدی در سال ۲۰۱۸ سرعت کند تری داشته و پایین تر از میانگین سالانه طی ۱۰ سال گذشته (۲۰۱۹-۲۰۰۹) بوده است؛ اما همین نرخ رشد بازار گردشگری با رقم دقیق ۸/ ۳ درصد همچنان از نرخ رشد اقتصاد جهانی با ۳ درصد رشد پیشی گرفته است.

براساس آمارهای اعلام شده میزان کل گردشگران بین المللی در سال ۲۰۱۹ معادل ۴۶/ ۱ میلیارد نفر گردشگر ورودی بین المللی بوده که نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۵۴ میلیون نفر افزایش داشته و به طور میانگین روزانه حدود ۴ میلیون نفر در سطح جهان به سفر پرداختند. بیشترین میزان ورود گردشگران در سال ۲۰۱۹ بین ماه های ژوئیه و آگوست بوده که بیش از ۳۲۰ میلیون نفر (هر ماه بیش از ۱۶۵ میلیون نفر) بوده است. با توجه به شاخص های سازمان جهانی گردشگری و چشم اندازهای اقتصادی جهان همچنین براساس روندهای رشد فعلی گردشگری، میزان رشد گردشگران ورودی بین المللی در سال ۲۰۲۰ بین ۳ تا ۴ درصد پیش بینی می شود.

طبق اعلام انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) و سازمان بین المللی ترافیک مسافربری (IRPK) ترافیک هوایی بین المللی مطابق با ورودی های بین المللی رشد کرده است که براساس الگوی مشابه با سازمان جهانی گردشگری رشد ۴درصدی تا نوامبر ۲۰۱۹ را نشان می دهد. براساس این آمارها تمامی مناطق گردشگری جهان در یک مسیر رشد مثبت قرار گرفته است و با توجه به تفاوت میزان رشد در بخش های گردشگری، رشد حمل و نقل هوایی به طور میانگین حدود ۵/ ۵ درصد بوده است. داده های شرکت بین المللی فورواردکیز –کمپانی بررسی آمار و ارقام مسافرتی- نیز حاکی از آن است که سفرها براساس رزرو هوایی در سال ۲۰۱۹ با رشد ۵ درصدی همراه بوده که بیشترین سفرها به سوی آسیا-اقیانوسیه و آفریقا بوده است. همچنین براساس پیش بینی های صورت گرفته از سفرهای بین المللی در دوره زمانی ژانویه تا آوریل ۲۰۲۰ با رشد قدرتمند ۱۰ درصدی باقی خواهد ماند.

کلیه مناطق گردشگری جهان در سال ۲۰۱۹ از افزایش میزان گردشگران بین المللی برخوردار شدند. رشد ۳ تا ۴درصدی میزان ورود گردشگران بین المللی در سال ۲۰۱۹ مطابق با پیش بینی سازمان جهانی گردشگری بود، اما در منطقه خاورمیانه نتایج به دست آمده افزون بر پیش بینی های صورت گرفته بوده است. خاورمیانه با رشد ۸ درصدی با ۶۳ میلیون گردشگر خارجی و سهم ۴درصدی از کل توریسم های خارجی، بیشترین میزان رشد ورود گردشگران بین المللی را به خود اختصاص داد و آسیا و اقیانوسیه با ۵ درصد رشد بعد از خاورمیانه قرار گرفت. این منطقه با ۳۶۴ میلیون توریست خارجی ۲۵ درصد از بازار گردشگری ورودی جهان را به خود اختصاص داد. تعداد گردشگران ورودی در اروپا و آفریقا هرکدام با ۴ درصد رشد مطابق با میانگین جهانی افزایش یافته است. اروپا با ۵۱ درصد و ورود ۷۴۲ میلیون نفر بیشترین سهم از گردشگران بین المللی را به خود اختصاص داد و سهم آفریقا با ۷۱ میلیون توریست خارجی از کل ورود گردشگران بین المللی نیز ۵ درصد ارزیابی شده است. منطقه آمریکا (آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی) با ۲ درصد رشد با سرعت رشد متوسط تری همراه بوده و کمترین میزان رشد در جهان را داشته است. این منطقه با اختصاص دادن سهم ۱۵ درصدی از کل بازار گردشگران ورودی جهان پذیرای ۲۲۰ میلیون توریست بین المللی بوده است.

طبق آمارهای اعلام شده از سازمان جهانی گردشگری شمال آفریقا با ۹ درصد رشد، آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی هرکدام با رشد ۸ درصدی بیشترین میزان رشد را در جهان نشان می دهند و به دنبال آن اروپای جنوبی و مدیترانه ای و کارائیب هر دو رشد ۵ درصدی داشته اند. منطقه اروپای جنوبی و مدیترانه ای با ورود بیش از ۳۰۴ میلیون گردشگر بین المللی و ۲۱ درصد سهم از کل توریسم خارجی بیشترین ورودی گردشگر در جهان را به خود اختصاص داد. در آمریکای جنوبی نیز میزان رشد ورود گردشگران بین المللی به دلیل کاهش مسافرت برون مرزی از آرژانتین با کاهش ۳ درصدی همراه بوده که در بازار گردشگری کشورهای همسایه تاثیرگذار بوده است. همچنین براساس آمارهای ارائه شده از بازارهای مقصد اصلی گردشگران، با توجه به قرار داشتن آمریکا در شرایط مطلق رشد هزینه گردشگران بین المللی، فرانسه رتبه نخست را در بیشترین میزان هزینه توریسم خارجی از میان ۱۰ بازار برتر جهان به خود اختصاص داد.

کشورهای پیشرو اقتصادی با رشد ۹/ ۱درصدی، مقصد ۷۷۶ میلیون توریست از سراسر جهان بوده که سهم این کشورها از بازار گردشگری جهان حدود ۵۳ درصد بوده است و کشورهای نوظهور گردشگری با ۱/ ۶ درصد رشد پذیرای ۶۸۵ میلیون گردشگر بین المللی بوده که ۴۷ درصد از بازار گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است. با توجه به افزایش تنش های اقتصادی و سیاسی در اروپا و کشورهای پیشرو اقتصادی در سال ۲۰۱۹ میزان ورود گردشگر به ویژه در اروپا کندتر بود. سال ۲۰۱۹ با چالش های گوناگونی در بازار گردشگری روبه رو بود که پنج بازدارنده اصلی بر روند کند شدن سرعت گردشگران بین الملل اثرگذار بوده است. عدم قطعیت طولانی مدت درباره برگزیت، تنش های ژئوپلیتیک و تجاری و همچنین رکود اقتصاد جهانی به عنوان بازدارنده های سفر در کاهش سرعت رشد در سال ۲۰۱۹ تاثیرگذار بوده است. همچنین ورشکستگی غول های خدمات هوایی همچون شرکت خدمات مسافربری توماس کوک و چند شرکت هواپیمایی کوچک تر در اروپا نیز تغییرات عمده ای در حوزه گردشگری ایجاد کرده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1