سینما می تواند فضای شهری را ترسیم کند

30 ژانویه 2020 - 09:00 dsfr.ir/937dd

سینما می تواند فضای شهری را ترسیم کند
fardmag.ir
سینما

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: فضاهای عمومی فضاهایی هستند که اغلب می توان بر اساس روایت ها و خاطرات شهری تعریف شان کرد و در سینما آنها را دید.

علی اکبری در صد و هفتاد و نهمین نشست با موضوع «معماری روایی و روایت های فضاهای جمعی» که به همراه نمایش فیلم «دیروز و امروز در معماری ایرانی» اثر زنده یاد حمید سهیلی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد، گفت: فیلمی که نمایش داده شد به ما انگیزه می دهد که درباره روایت های آنها صحبت کنیم. فضاهای عمومی فضاهایی هستند که اغلب می توان بر اساس روایت ها و خاطرات شهری تعریف شان کرد اما در طول تاریخ این روایت ها گاه تغییرات زیادی به خود می بینند و به صورت هایی کاملا متفاوت تحول می یابند.

در فیلم «دیروز و امروز در معماری ایرانی» به معماری قزوین نیز اشاره شد و جالب است که چندین سال پیش شاهد آن بودیم که در حاشیه کویر طاق نماهایی ساخته می شد و این امر بر اساس طرح های مرمت انجام می شود و این یک امر منفی است، زیرا این ساخت ها ربطی به معماری آن منطقه نداشت و تکرار ساخت فضاهای مشابه در کشور سبب می شود که ما در همه جا به یک معماری شبیه به هم برسیم و از تنوع و گوناگونی که ویژگی معماری و هر فرهنگ ایران است، فاصله بگیریم.

این پژوهشگر با بیان اینکه فضاهای شهری را صرفا نمی توان بر اساس حضور و گذر مردم در آنها تعریف کرد، ادامه داد: به خصوص که این حضور در ایران اغلب شکل ازدحام به خود می گیرد. سؤال این است چرا ما در ایران سرزندگی فضای شهری نداریم.

یکی از پاسخ های ما در این مورد، نبود امنیت در فضاهای عمومی در طول تاریخ گذشته کشورمان بوده است. اصولا سرزمین ایران به خصوص به دلیل هجوم های خارجی (مثل مغول ها) و تنش های درونی (بر سر منابع) در فضاهای عمومی خود ایجاد ناامنی می کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: این ناامنی البته تا حد زیادی سبب شده که هویت های محلی مثلا در زبان و سنت های خود، درونی باقی بمانند تا در برابر بیرون از خود دفاع کنند. از لحاظ فیزیکی نیز می بینیم که در این معماری بسیار بسته با پنجره های کوچک و اندک. در زبان نیز این امر را به صورت ابهام و ایهام می بینیم که در آن بسیاری از واژه ها معانی بسیار داشته اند تا بتوان در ابهام باقی ماند.

جلسه آینده یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ، ۱۳ بهمن ساعت ۱۶ تا ۱۹ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.

این جلسه به موضوع «علمِ موسیقی در ایران: چشم اندازهایی از گذشته و امروز» اختصاص دارد و در آن بهرنگ نیک آیین عضو شورای علمی انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «اتنوموزیکولوژی و دانشگاهی شدنش در ایران: رویکردها و دستاوردها» و فرشاد توکلی درباره «فضلِ موسیقایی و ایرانیّت: مسئله مندیِ فرهیخته گرایی در موسیقیِ ایران» سخنرانی خواهند کرد.

فیلم «اجق» اثر آرمان گوهری نسب نمایش داده خواهد شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1