خانه "رفاهی" را با هتل معاوضه کردند!

13 نوامبر 2019 - 15:00 dsfr.ir/w97xj

خانه تاریخی رفاهی

خانه قاجاری «رفاهی» در محله ی «میدان کوچک» شهر ری، در مسیری که انتهایش به حرم عبدالعظیم حسنی (ع) می رسد، چند روزی است با بنرهایی که حرف از تخریب و ساخت هتل و زائر سرا می زنند، پُر شده است.

تا همین سال گذشته انگار حال خانه رفاهی خوب بود، ظاهرش نشانی از فکرهای مالک بروز نمی دادند، انگار همه چیز خوب بود، فقط هرگاه درش را کوبیدیم تا شاید بتوان نشانی از تاریخِ این خانه با ظاهر زیبایش به دست آورد بدون نتیجه برگشتیم، همسایگان اش هم یا آنقدر جوان بودند که فقط سری به نشانه تکان می دادند یا آن قدر پیر که مالک جدید را نمی شناختند و حوصله ی دردسر برای حرف هایی که در دلشان بود، نداشتند.

حالا هم که تصاویر نشان می دهند، انگار آنقدر کار محکم و خوب جلو می رود که تابلوی معرفی پروژه نیز در کنار سر در تاریخی خانه نصب شده که خودش با بنری زرد رنگ از همسایگان به خاطر ایجاد مزاحمت معذرت خواسته و اعلام کرده درست در همین نقطه «محوطه کارگاهی و ساخت مجتمع تجاری و هتل» در حال شکل گیری است.

خانه ای که مشخص نیست در نگاه میراث فرهنگی ارزشی برای ثبت ملی نداشته یا مالک اش اجازه ی ثبت ملی نداده! که فقط جزو بناهای واجد ارزش در این نقطه از شهر ریِ تاریخی شناسایی شده است، خانه ای که اگر غریبه باشی و برای نخستین بار به شهر ری پا بگذاری و قصد زیارت حرم حضرت عبدالعظیم را داشته باشی، خانه جلوی چشم ات خودنمایی می کند، یعنی نیازی به جستجو و شناسایی کارشناسان میراث فرهنگی مانند برنامه هایی که برای شناسایی خانه ها و نقاط تاریخی شهر باید تهیه شود، ندارد.

تابلو، پروژه ی قابل اجرا در این خانه تاریخی را «مجتمع تجاری هتل و زائرسرا» معرفی کرده است. بر این اساس قرار است دو طبقه زیر زمین - آن هم در شهر ری که هر بار با پی کنی هر خانه یا زمینی، نشانه ای از هویت این شهر رو آمده - و چهار طبقه روی زمین که عدد اعلام شده اش، فکر مخدوش شدن حضرت عبدالعظیم حسنی و دیگر بناهای تاریخی قرار گرفته در دل بافت شهر ری را به ذهن می اندازد، ساخته شوند.

اما امیر مصیب رحیم زاده – مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهر ری – در گفت وگو با ایسنا، این خانه ی تاریخی را معروف به خانه ی «رفاهی» معرفی می کند که دوره قاجار ساخته شده و می گوید: در سال های گذشته تغییراتی داخل ملک ایجاد شده بود و حتی به عنوان ملکی متروکه مطرح می شد که به آن هیچ رسیدگی نمی شد.

او با اشاره به بازدید کارشناسی میراث فرهنگی شهر ری از این بنای تاریخی، ادامه می دهد: به دنبال درخواست مالک برای پروژه ای که مدنظر داشت، میراث فرهنگی به وی تاکید کرد که باید بخش های واجد ارزش بنا حفظ و مرمت شود و به حیاط و بخش پشتی مجوز ساخت داده شد.

وی بخش های واجد ارزش این خانه ی قاجاری را جداره و سر در ورودی ملک تا انتهای بخش سمت راست آن و زیرزمین در سمت چپ خانه می داند و می گوید: این موارد و ضوابط به مالک اعلام شده و طرح و نقشه ی آن ها برای ساخت زائرسرا در میراث فرهنگی بررسی شده است و پروژه ی آن ها باید طبق همان طرح و نقشه عملیاتی شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1