25 سپتامبر 2023 - 17:23

بار تاریخ جلفای اصفهان روی یک تیر چوبی!

5 ژانویه 2019 - 16:00 dsfr.ir/lp73k

بار تاریخ جلفای اصفهان روی یک تیر چوبی!
kojaro.com
میدان جلفا

میدان جلفا را می توان یکی از شاهکارهای عصر صفوی دانست؛ میدانی که درست در جنوب رودخانه زاینده رود قرار گرفته و دروازه ورود به محله جلفا محسوب می شود.

این میدان که سالیان طولانی است ارامنه اصفهان را در قلب خود جای داده اند شاید از نظر شهرت به اندازه میدانی مثل نقش جهان نباشد اما از نظر قدمت تنه به تنه میدان نقش جهان می زند.

این میدان در اصفهان طرفداران سفت و محکمی دارد و به عنوان یکی از تفریحگاه های اصلی جوانان به حساب می آید؛ گنبد سه کلیسای اصلی از درون این میدان پیداست و از این منظر یکی از میدان های مهم ارامنه به حساب می آید.

مهرماه سال 94 بود که ضلع غربی این میدان به دلیل گودبرداری پشت آن نشست کرد تا جایی که مغازه داران اعلام کردند که درها و پنجره های مغازه هایشان یا باز نمی شود و شکسته اند یا به سختی باز شده است. مغازه داران در مهرماه سال 94 اعلام کرده بودند که ناودان های این میدان مشکل دارند و موجب می شوند که بخش سقف دار میدان از بین برود.

حالا و پس از گذشت بیش از سه سال از آن ماجرا، حالا سقف قسمت شمال غربی میدان به دلیل مسدودی ناودان و نم دادن در حال فروریختن کامل است تا جایی که برای مهار سقف یک تیرک چوبی استفاده شده است.

تا اینجا در مورد سقف میدانی صحبت می کنیم که بیش از 400 سال پیش و پس از کوچاندن ارامنه (جوغا) به اصفهان ساخته شده است، اما این چنین مورد بی توجهی است.

یکی از مغازه داران که مغازه اش نزدیکترین مغازه به محل نم دادگی سقف است، می گوید: دو مغازه ابتدایی این میدان مدت ها است که خالی شده و خرابی لوله های آب و کولر بر روی سقف این مغازه ها و درست نبودن ناودان ها همه را دچار مشکل کرده است. 

او ادامه داد: من چند بار به شهرداری و میراث فرهنگی مراجعه کردم ولی هر بار یکی از آنها من را به نهاد دیگر پاس داد و کار راه نیفتاد تا پیگیری کردم و مامور هر دو ارگان را پای سقف آوردم و بلاخره همین تیر چوبی هم زیر سقف زده شده است، اما ظاهرا وضعیت این میدان برای کسی مهم نیست.

فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، در خصوص میدان جلفا گفته، این میدان مشکلاتی دارد و بررسی های لازم در خصوص این نم دادگی، انجام، شرح خدمات برای آن تعریف و اقدامات حفاظت اضطراری نیز برای آن انجام شده است. 

برای مرمت این میدان وارد شده ایم، اما بارش های چند مدت اخیر موجب شده است تا سقف میدان این چنین شود. مالکین و بهره برداران نیز باید برای مرمت این میدان وارد عمل شوند و باید جلوی مغازه هایشان را با همکاری میراث فرهنگی مرمت کنند.

حالا بار تاریخ جلفای اصفهان روی یک تیر چوبی است، تیری که قرار است بار نادیده گرفتن این میدان توسط مسئولان را به دوش بکشد. جالب است که این میدان در دست دو نهاد و شورای خلیفه گری ارامنه اداره می شود، مرکز میدان در دست شهرداری، اطراف میدان در اختیار میراث فرهنگی و کل میدان در دستان شورای خلیفه گری است، اما وضعیت آن مناسب نیست.

1