1 آوریل 2023 - 03:06

حذف راهنمایان گردشگری از برنامه آژانس های مسافرتی؛ صحیح یا مخرب؟

3 مارس 2018 - 16:30 dsfr.ir/ku4h6

راهنمایان گردشگری

برخی از آژانس های مسافرتی مسافران را در مقصد به راهنمایان گردشگری تحویل می دهند و راهنمایان را در طول مسیر با تور ها همراه نمی کنند.

در این گزارش تلاش می کنیم تا با استناد به سخنان برخی از راهنمایان گردشگری و مسئولان، شما را با ابعاد مختلف حذف راهنمایان گردشگری از برخی از تور های مسافرتی آشنا کنیم.

مدنی فرد، راهنمای گردشگری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: هم اکنون آژانس های مسافرتی با افزایش قیمت ارز، ارزشی برای کار راهنمایان گردشگری قائل نیستند و می گویند تور را بدون راهنما می فرستیم؛ البته راهنمایی در آنجا منتظر تور خواهد بود که آن ها را تحویل بگیرد و این در صورتی است که تجربه نشان داده است راهنمایان گردشگری که در مقصد هستند، هیچ احساس وظیفه ای نسبت به مسافران ندارند.

راهی کردن تور گردشگری بدون راهنما باعث می شود که مردم اعتمادی به سفر با آژانس های مسافرتی نکنند و به صورت انفرادی به سفر بروند.

این راهنمای گردشگری اظهار داشت: امروز قانون مدونی نیست که بگوید حتما باید راهنمای گردشگری همراه تور باشد، اما هم اکنون جامعه راهنمایان ایران گردی و جهانگردی از سازمان میراث فرهنگی خواسته که هیچ توری بدون راهنما از تهران حرکت نکند؛ اما هنوز این مسئله تصویب نشده است.

رفیعی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پاسخ به اعتراض برخی از راهنمایان گردشگری نسبت به حذفشان از برنامه های برخی از آژانس های مسافرتی گفت: هیچ آژانس مسافرتی نمی تواند بدون راهنمای گردشگری اقدام به برگزاری تور کند؛ البته در سال های اخیر در خصوص تور هایی که به برخی از کشور های خارجی همچون ترکیه و مالزی می روند، با شرکت هایی از همان کشور ها به عنوان شرکت کارگزار قرارداد بسته می شود و این امر عادی است و مشکلی ندارد.

وی با اشاره به تدابیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران برای تعطیلات نوروز گفت: هم اکنون نوسانات ارز باعث کاهش مسافرت های خارجی و داخلی شده است؛ البته امیدواریم به مرور زمان با سرشکن شدن سفر های خارجی، شاهد افزایش سفر های داخلی باشیم.

رفیعی ادامه داد: در سال های گذشته متوجه شدیم که مردم در سفر به مناطقی مثل جزیره قشم در چادر اقامت می کنند؛ البته ما فکر می کنیم کپرنشینی و اقامت در چادر شایسته مردمی که به شهر های کشورمان سفر می کنند نیست. بنابر این تلاش می کنیم که با فراهم کردن زمینه مناسب، فرهنگ اقامت مسافران در چادر و کپرنشینی را کم رنگ کنیم و فرهنگ سازی صحیحی داشته باشیم.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پایان خاطرنشان کرد: از دولت انتظار داریم که اگر چه تا به امروز تسهیلات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار نداده است، اما تلاش کند تا مانعی برای اقدام این شرکت ها برای راه اندازی اقامتگاه های مناسب ایجاد نکند.

1