24 نوامبر 2020 - 18:24
رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی کشور تاکید کرد؛

غفلت مورخان از جایگاه شاه اسماعیل صفوی

28 ژوئیه 2015 - 11:00 dsfr.ir/9u69x

غفلت مورخان از جایگاه شاه اسماعیل صفوی
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی (جد شاه اسماعیل) که محل دفن این شاه صفوی نیز هست.

رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: مورخان در تبیین جایگاه و دستاوردهای شاه اسماعیل صفوی غفلت کرده اند.

مرتضی طالع ماسوله شامگاه دوشنبه در همایش سالانه اعطای نشان شاه اسماعیل صفوی گفت: با وجود دستاوردهای قابل توجه شاه اسماعیل صفوی در عرصه ملی مورخان کمتر به این موضوع پرداخته اند. وی با بیان اینکه حتی کتاب «تاریخ مشروطه» نوشته کسروی نیز حق شهر اردبیل را ادا نکرده است، اضافه کرد: دو رویداد چشمگیر تاریخی سیاسی در اردبیل به ثبت رسیده که یکی تشکیل حکومت ملی صفوی است.

به گفته رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی کشور شاه اسماعیل صفوی با وجود اینکه یک پادشاه 13 ساله بود در بیرون راندن ازبک ها از کشور نقش قابل توجهی ایفا کرد. این جوان 13 ساله وقتی شنید ازبک ها تا سمنان را گرفته اند و کسی مقاومت نکرده به طرف سمنان حمله کرد و آنان را بیرون راند.

وی واقعه مهم دیگر را مشروطیت دانست و افزود: در کتاب «سخنوران آذربایجان» نویسندگان این کتاب پرداخت کافی در خصوص بانیان این واقعه ندارند و این در حالی است که از اردبیل حاج باباخان فعالیت های مشروطه خواهی خود را آغاز و نسبت به روشن گری اردبیلی ها اقدام کرد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی میراث فرهنگی کشور تهران، رشت و اردبیل را 3 مثلث اساسی مشروطه دانست و گفت: ضروری است مورخان به تبیین و بازخوانی هویت و تاریخ این شهر بپردازند.

طالع ماسوله روشنگری و آگاه سازی جوانان از احوالات پدران و نیاکان خود را نیز ضروری دانست و افزود: در عین حال پرداخت تاریخی باید طوری باشد تا مردم ایران نیز به نقش کلیدی اردبیل در واقعه مشروطه پی ببرند.

1