امنیت نقش مهمی در توسعه گردشگری دارد

7 فوریه 2018 - 10:30 dsfr.ir/b874c

توسعه گردشگری

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی امنیت را مقدمه و پیش نیاز هر توسعه ای از جمله توسعه گردشگری دانست.

سردار امیر رحمت اللهی در همایش سراسری فرماندهان، معاونان و مدیران یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه یکی از اهداف راهبردی دولت توسعه گردشگری است، گفت: توسعه گردشگری نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... داشته و این موارد با یکدیگر در ارتباطند.

وی امنیت را یکی از مسائل بسیار مهم در توسعه توصیف کرد و افزود: امنیت در هر توسعه ای مقدمه و پیش نیاز است و از جمله در توسعه گردشگری نیز نمی توان منکر نقش امنیت شد.

سردار امیر رحمت اللهی با بیان اینکه افزایش امنیت در بخش گردشگری یکی از موضوعات مورد نظر پلیس است، گفت: در حوزه گردشگری و به ویژه گردشگری خارجی باید به گونه ای عمل کنیم که گردشگران با کمترین بزه دیدگی در این بخش مواجه شوند. چرا که این موضوع می تواند تاثیرات نامطلوبی در این حوزه بگذارد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی با اشاره به اقدامات پلیس در نوروز 97 در حوزه گردشگری، گفت: همه ما باید با نگرش مثبت و تکلیف مدارانه به این موضوع بپردازیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1