24 نوامبر 2020 - 01:41

جلوگیری از مصادره شخصیت علمی زکریای رازی

28 ژانویه 2018 - 13:30 dsfr.ir/m61la

تندیس زکریای رازی

جلسه 225 کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست علی اکبر ولایتی در محل دبیرخانه این شورا برگزار و اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو به منظور گرامی داشت نقش محمد بن زکریای رازی ارائه شد.

مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز شنبه اعلام کرد که ولایتی در این زمینه طی سخنانی گفت: اگر در مورد محمد بن زکریای رازی اقدامی صورت نگیرد، این چهره تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران توسط سایر کشورها مصادره خواهد شد.

وی افزود: باید ساخت بنای یادبود محمد بن زکریای رازی در شهر ری تسریع شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: آثار رازی باید از سراسر جهان جمع آوری شده و در شکل فاخری منتشر شوند.

پس از سخنان ولایتی، اعضای کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران با اشاره به وجهه بین المللی محمد بن زکریای رازی بر توجه به این موضوع تأکید کردند.
دستور بعدی جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، موضوع نام گذاری سال 2018 توسط سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو به نام شیخ شهاب الدین سهروردی بود که اعضا در این زمینه بیانات خود را ارائه دادند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1