20 نوامبر 2019 - 07:46
در نشست روز ملی مردم شناسی از سوی رییس پژوهشکده مردم شناسی عنوان شد:

مردم شناسی پیشتاز گفتمان مردم سالاری در علوم اجتماعی ایران بوده است

4 سپتامبر 2017 - 18:50 dsfr.ir/rg3mc

مردم شناسی پیشتاز گفتمان مردم سالاری در علوم اجتماعی ایران بوده است
نامشخص
روز ملی مردم شناسی

نشست بزرگداشت روز ملی مردم شناسی و زادروز ابوریحان بیرونی مردم شناس پیشگام ایرانی از سوی پژوهشکده مردم شناسی و انجمن انسان شناسی ایران برگزار شد.

به گزارش دنیای سفر، در این نشست نخست علیرضا حسن زاده رییس پژوهشکده مردم شناسی عنوان کرد: مردم شناسی ایران همزاد انقلاب مشروطه است که مقطعی مهم در تعریف مردم سالاری در تاریخ ایران و تغییر ساخت قدرت و ظهور گفتمان مردم به مثابه یک ارزش است.

وی توضیح داد: ادبیات مردم شناسی ایران به تجربه مردم به مثابه صورتی مهم از دانش بومی، سنتی و شفاهی و زیبایی شناسی مردمی در ادبیات و هنر بها داد و در آثار مردم شناسانی چون ساعدی و نادر افشار نادری و جواد صفی نژاد و غیره پیشتاز شکل بخشی به علوم اجتماعی بومی بوده است. مردم شناسی ایران شارح مفهوم تنوع فرهنگی و همبستگی ملی و تعمیق هویت و خودآگاهی ملی ایرانیان بوده است.

حسن زاده یادآور شد: مردم شناسی در طی تاریخ شکل گیری خود برخلاف جامعه شناسی به دنبال روایت های بزرگ نبود، بلکه تکثر روایت ها و خرده روایت ها را مطرح کرد و رابطه میان تنوع فرهنگی و همبستگی ملی را در ایران نشان داد.

در ادامه این نشست مهرداد عربستانی رییس انجمن انسان شناسی ایران نیز پیشرفت ادبیات انسان شناسی را مشروط به ارتباطات بین المللی این رشته و گشودگی آن در برابر نظام های دانشگاهی دیگر جهان دانست و خواستار روابط گسترده علمی در این رشته شد.

عربستانی گفت: انسان شناسی ایران می باید از درخود فرو رفتن رها شده و در رابطه ای تعاملی با جهان، کیفیت آثار خود را بالاتر ببرد و از مرحله کمیت رها شود و به تولید کیفی برسد.

پس از وی دکتر بهروز عمرانی معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی ضمن تشریح موقعیت میان رشته ای رشته مردم شناسی در پیوند با رشته های مهم دیگر چون باستان شناسی، به این موضوع پرداخت که دانش مردم شناسی می تواند به همه رشته ها برای تعمیق نگاهشان به انسان و فرهنگ او یاری رساند.

وی بر اهمیت تولید اطلس مردم شناسی و مردم نگاری ایران به عنوان یکی از اهداف پژوهشگاه میراث فرهنگی تاکید داشت.

سپس سید احمد محیط طباطبایی رییس ایکوم اهمیت دانش مردم شناسی را در ایجاد چهارچوبی کامل و چند بعدی در درک فرهنگ و تمدن ایران و مسایل مروبط به جامعه ایرانی دانست و بر نقش پژوهشکده مردم شناسی در ساماندهی به موزه های مردم شناسی تاکید کرد.

همچنین از پنج کتاب جدید پژهشکده مردم شناسی رونمایی شد، و از فاطمه عظیم پور، مینو سلیمی، عبدالکریم دشتی زاده، مریم پهلوان شریف، سمیه کریمی، علی ایلنت، ژیلا مشیری، بهمن رحیمی، اعظم موسوی، مریم باهر، سید قاسم حسنی، زهره انواری و تنی چند دیگر در تولید و انتشار این آثار تقدیر شد.

در بخش سوم سمینار با سخنرانی سید قاسم حسنی، زهره انواری، پوپک عظیم پور، تکتم افتخای، مهرداد عربستانی و علیرضا حسن زاده ادامه یافت و مباحثی آسیب شناختی در مورد مردم شناسی ایران مطرح شد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1