خاک رنگی جزیره هرمز را نخرید

30 می 2017 - 14:00 dsfr.ir/6m9me

خاک رنگی جزیره هرمز را نخرید
تیشینه
خاک سرخ هرمز (گلک)

برای حفظ زیبایی #جزیره #هرمز از خرید خاک رنگی خام خودداری کنند چرا که با از بین رفتن این خاک، میراث بزرگی را از دست می دهیم.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، احمد نادعلیان در کتاب خود که درباره فعالیت های او در جزیره هرمز است و توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده از مردم خواسته برای حفظ زیبایی جزیره هرمز از خرید خاک رنگی خام خودداری کنند چرا که با از بین رفتن این خاک، میراث بزرگی را از دست می دهیم.

در کتاب «موزه دکتر احمد نادعلیان» فعالیت های نادعلیان در جزیره هرمز به صورت تصویری و نوشتاری به دو زبان انگلیسی و فارسی تشریح شده است.

در این کتاب توضیح داده شده که فعالیت های هنری نادعلیان در جزیره هرمز از سال 1385 آغاز شده و سپس با راهنمایی او هنرمندان بومی با استفاده از خاک ها و شن های رنگی، نقاشی های محیطی با مقیاس بزرگ انجام داده اند.

احمد نادعلیان، در بخشی از این کتاب نسبت به برداشت و صادرات خاک های نایاب جزیره هشدار داده و شرح می دهد که شاید در آینده بتوانیم زباله ها را از محیط طبیعی جمع آوری کنیم اما شکل گیری کوه های رنگی و کانی های جزیره هرمز می تواند حاصل میلیون ها تحول زمین شناسی باشد.

او در این کتاب نه تنها روند شکل گیری موزه دکتر احمد نادعلیان را توضیح می دهد بلکه همواره نسبت به مسایل محیط زیستی هشدار داده و از خواننده می خواهد نسبت به آن حساس باشد.

نادعلیان در بخش دیگری از کتاب به عروسک های پلاستیکی کهنه ای اشاره می کند که از میان زباله ها و کوچه ها جمع آوری کرده و آنها را استعاره ای از کودکان نادیده گرفته شده می داند. همچنین به جمع آوری عروسک های بومی «دختلوک» در موزه اشاره می کند که با پارچه های کهنه ساخته شده و بسیار تخیلی و فاقد جزییات هستند.

1