شیراز به زودی شهر ملی و جهانی خاتم می شود

16 می 2017 - 09:30 dsfr.ir/ni2pj

شیراز به زودی شهر ملی و جهانی خاتم می شود
امین برنجکار
تولیدات خاتم شیراز

با توجه به اینکه خاستگاه اصلی هنر خاتم، #شیراز است، طبق برنامه ریزی ها شیراز به زودی ”شهر ملی خاتم“ و سپس ”شهر جهانی خاتم“ خواهد شد.

"معاون صنایع دستی استان فارس"

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، زهرا الحمدی معاون صنایع دستی این استان، دیروز دوشنبه 25 اردیبهشت، بر لزوم ثبت ملی شهرهای ایران در حوزه صنایع دستی تأکید کرد و افزود: «کسب این عنوان می تواند در حوزه اقتصادی به معرفی و فروش محصولات و دست ساخته ها در سطح ملی و جهانی، تبدیل شدن به برند بین المللی، جهانی سازی و رونق کسب وکار هنرمندان و صنعتگران منتهی شود.»

به گفته او، طبق دستورالعمل های موجود و بنابر اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مقرر شده است که پرونده ثبت ملی و جهانی شهرهای کشور در حوزه صنایع دستی تهیه شود که با برنامه ریزی های به عمل آمده شیراز و آباده از فارس برای کسب عنوان شهرهای ملی خاتم و منبت و همچنین فیروزآباد به عنوان شهر گبه معرفی می شوند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس در ادامه به ارسال پرونده ثبت ملی شهر خاتم به شورای راهبردی شهرهای ملی در رشته صنایع دستی اشاره کرد و افزود: «پرونده یک بار در این شورای ثبت مورد بررسی قرار گرفت و ایراداتی بر آن وارد شد که هم اینک درحال رفع نواقص هستیم و به محض اعلام مجدد، پرونده دوباره در شورای راهبردی شهرهای ملی بررسی می شود.»

الحمدی اضافه کرد: «پس از آنکه پرونده در فهرست ملی به ثبت برسد مراحل ثبت آن در فهرست جهانی آغاز خواهد شد و درواقع جهانی شدن شیراز به عنوان شهر خاتم مستلزم جای گیری آن در فهرست میراث ملی است.»

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس در ادامه، با تأکید بر اینکه شیراز در حوزه خاتم یک شهر بی رقیب است، افزود: «درحال حاضر شیراز هیچ رقیبی در این رشته صنایع دستی ندارد، اما شهری چون آباده که پرونده منبت آن درحال تکمیل است دارای رقیبانی از شهرهای دیگر استان هاست.»

الحمدی ادامه داد: «در حوزه صنایع دستی به دلیل تنوع و چگونگی ساخت محصولات منعی برای ثبت ملی شهرها به نام یک رشته هنری خاص وجود ندارد؛ ازاین رو امکان دارد شهرهای دیگری از کشور نیز عنوان شهر ملی منبت را از آن خود کنند، اما تاکنون شهری عنوان خاتم را به خود اختصاص نداده است.»

1