فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی:

آقای رئیس جمهور، به دغدغه های ما نیز پاسخ دهید!

11 می 2017 - 09:00 dsfr.ir/ce2h2

آقای رئیس جمهور، به دغدغه های ما نیز پاسخ دهید!
دنیای سفر
پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی

جمعی از فعالان محیط زیستی و میراث #فرهنگی در نامه ای سرگشاده مطالبات خود را در چهار بند با رئیس جمهور طرح کردند.

در این نامه، که نسخه ای از آن برای خبرنگار مهر فرستاده شده، پس از خطاب قرار دادن حسن روحانی، رئیس جمهور، آمده است: نخستین مطالبه این پویش و کمپین انتخاباتی در حوزه محیط زیست است. طبیعتا در دوره نخست ریاست جمهوریِ شما و با وجود پشتیبانی های همه جانبه دولت تان، نیازمند فردی آشنا به امور بودیم تا بتواند سنگین ترین بخش از آواربرداریِ یادشده را، که با زندگی مردم گره خورده بود، به انجام برساند هر چند در دوره دوم توقعِ حضور متخصصی برجسته و غیرسیاسی را در این مقام داریم.

نویسندگان این نامه افزوده اند: منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع کشور هم چنان حال خوشی ندارند. جنگل ها چه در شمال کشور، چه در بلندی های فلات مرکزی و چه در زاگرس و چه در جنوب، از دخالت های مهارنشده انسان رنجور شده اند. زخم معادن بر پیکره کوه ها و جنگل ها بیش از گذشته به چشم می آید و بهره برداری بی رویه از منابع آب به ویژه منابع زیرزمینی، پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع کشور را دچار تشنگی و زوال تدریجی کرده است. از سوی دیگر، ضعف سازمان متولی منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور چه از لحاظ جایگاه نامناسب و ضعیف آن در بدنه دولت و چه از لحاظ کمبود نیروی متخصص و نیروی حفاظتی، شرایط دشواری را ایجاد کرده است.

فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی کشور تأکید کرده اند: منابع طبیعی بخشی حاکمیتی است، در حالی که امروزه از لحاظ ساختاری زیرمجموعه وزارت خانه ای است که بخشی تولیدی و خدماتی به شمار می رود، که خود با هزار بیم و دغدغه اداره می شود. نظارت و حفاظت لازم و شایسته نیز بر منابع طبیعی کشور وجود ندارد. امید که در ادغام با محیط زیست در سطح وزارت خانه بتواند شرایط را از آنچه امروز است بهتر کند. در این زمینه خواستار تدبیر دولت آینده برای سامان بخشی به آشفته بازارِ بهره کشی های نابخردانه و غیرعلمی از منابع طبیعی کشور و عزم جدی برای رسیدگی به وضعیت جنگل ها و مراتع هستیم، به ویژه مهار توسعه معادن که امروزه به طور فاجعه باری به جان طبیعت و حتی میراث فرهنگی ما افتاده اند.

در همین بخش از نامه درباره بحران آب آمده است: مدیریت نادرست منابع آب و برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی که علاوه بر تبعات ملموس مثل خشکی رودها و تالاب ها و مسایل انسانی، فاجعه دیگری را رقم می زند که زوال گونه های جنگلی و مرتعی بومی و خسارت به تنوع زیستی کشور است که این مورد تا کنون چندان به چشم نیامده است. شوربختانه، با وجود اشاره های هر از گاهِ وزیر نیرو، هنوز انبوه ساخت وسازها، انتقال ها و نگاه سازه ای به موضوع بسیار مهم «آب» دنبال می شود، آن هم هم چنان بدون کوچک ترین شفافیت در این عرصه. در این زمینه، خواستار همراهیِ کامل هیئت دولت و تلاشِ شما برای کنار گذاشتن مافیای پیمان کاران در این عرصه هستیم.

نویسندگان این نامه تصریح کرده اند: هم چنان، ضمنِ همراهی با شما در نگاه تان به گسترش گردشگری، منتقد بی توجهی تان به موضوعِ «گردشگری پایدار» و پشتیبانی از سرمایه گذاری در این عرصه به هر شکل هستیم که پی آمدهایش را در تخریبِ گسترده زیست بوم های ارزشمند کشور می بینیم.

این فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی افزوده اند: جدا از دو موضوع اصلیِ یادشده، بالا بردنِ بودجه سازمان حفاظت از محیط زیست و به ویژه توجه به حافظان اصلی این عرصه، یعنی محیط بانان، که قول های داده شده پس از شهادت شماری از آنان شوربختانه در فضای پرهیاهوی سیاسی گم شد، از دیگر خواست های ما به شمار می رود که امیدواریم پاسخِ زمان دار و دقیق شما را هم چون مواردِ مشابه سیاسی در پی داشته باشد.

در نامه سرگشاده فعالان و کنشگرانِ محیط زیستی و میراث فرهنگی درباره میراث فرهنگی نیز آمده است: به هر نسبت که سازمان محیط زیست اوضاعِ کم وبیش رو به رشد و باثباتی را داشت وضعیت سازمان میراث فرهنگی بسیار بسیار اسف بار بود، هر چند شما در کمال شگفتی و شاید به خاطر نبودن هیچ گزینه ای تقدیر ویژه هیئت دولت را از یکی از سه رییسِ آن داشتید.

نویسندگان نامه تصریح کرده اند: آقای رئیس جمهور، شوربختانه هر سه رئیسی که بر این سازمان گماردید کاملا با آن ناآشنا بودند و همین، فضا را برای رشد گروه های شبه کارشناسیِ میراث خوار مساعد کرد، هر چند در دوره کوتاه مدتِ ریاست نخست، حضور کارشناسی برجسته در سِمَتِ معاونت میراث مایه دلگرمی دوستداران آن بود. سیرِ نابودی میراث فرهنگی که در واقع مهم ترینِ نرم افزار پایداری کشورمان، یعنی هویت مردمانِ ایرانی، وابسته به آن است هم چنان در همان مسیر اسف ناکی است که از دوران ریاست جمهوری های دو دوره پیش از شما آغاز شده بود و شوربختانه نه تنها ندیدیم مدیران پیشین به خاطر آن همه کوتاهی به دادگاهی کشانده شوند بلکه در مواردی مدیران کنونی، خود ادامه دهنده آن راهِ ناصواب بودند.

در این نامه هشدار داده شده: تقریبا روزانه خبری نیست که در زمینه نابودی میراثی ارجمند یا به خطر افتادنِ میراثی جهانی منتشر نشود. خواستِ ما همراهی کامل تان با مجلسِ محترم شورا در هر چه زودتر تبدیل شدنِ این سازمان به وزارتخانه ای در شأنِ تمدن کهن ایرانی با حضورِ وزیری مسلط بر کار است، که به ویژه آن را از مافیای لانه کرده در آن پاک سازی کند.

بند سوم نامه به موضوع سمن ها اختصاص دارد که در آن چنین آمده است: متأسفانه لایحه «تشکل های اجتماعی»، با وجود تصویب در هیئت وزیران، تاکنون تنها به صورت آیین نامه ابلاغ شده است. با توجه به انجام اصلاحات لازم بر آن توسط نمایندگان سمن ها و وزارت کشور، خواستاریم که این متن به عنوان لایحه توسط شما در همین روزها تقدیمِ مجلس شورای اسلامی شود.

در نامه «پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی» به رئیس جمهور، که به امضای سخنگوی آن علیرضا افشاری رسیده، از محیط زیست و میراث فرهنگی در منطقه هم سخن رفته و درباره اش چنین آمده است: بر خود واجب می دانیم که از به نتیجه رساندن برجام تشکر کنیم و امیدواریم در راستای روحِ آن پیمان برای صلح در منطقه بیش از پیش بکوشید، چرا که محیط زیست این منطقه که این جنگ و خشونت آن را به نابودی می کشاند کاملا به هم پیوسته است، و نیز میراث فرهنگیِ عظیمی که در این منطقه کهن به دستِ وحشیان نابود می شود در پیوند با تاریخ و فرهنگ ماست. امیدواریم که سیاست خارجه شما به گونه ای جدی پیگیر بهبود میراث فرهنگی و طبیعی در منطقه باشد و در این راستا راه گشای حضور متخصصان داخلی در کشورهای همسایه شود.

این نامه سرگشاده در دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری به ثبت رسیده و کنشگران منتظر پاسخ ریاست جمهوری هستند.

1