لزوم قدرتمند عمل کردن «میراث فرهنگی» در حفظ تملک دو کاخ

10 می 2017 - 10:00 dsfr.ir/e304v

لزوم قدرتمند عمل کردن «میراث فرهنگی» در حفظ تملک دو کاخ
داود قهردار
کاخ سبز در مجموعه سعدآباد

عضو فراکسیون گردشگری #مجلس گفت: «سازمان میراث فرهنگی باید با قدرت برای مالکیت مجموعه #سعدآباد و #نیاوران اقدام کند.»

به گزارش میراث آریا، پروانه مافی با اشاره به لزوم حفاظت و نگهداری از بناهای تاریخی کشور، گفت: «اگر آثار ملی و فرهنگی کشور مانند کاخ موزه های سعدآباد و نیاوران تحت مدیریت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد بهتر حفظ می شود و منافع ملی در این است؛ چراکه در این صورت، این آثار به عنوان اماکن تاریخی و گردشگری فعالیت می کنند.»

او با ابراز امیدواری به حل اختلاف مالکیت این دو مجموعه میان بنیاد مستضعفان و سازمان میراث فرهنگی افزود: «استدلال بنیاد مستضعفان این است که کاخ موزه های سعدآباد و نیاوران از اموال حکومت سابق بوده، بنابراین بنیاد مالک آن است؛ ولی این عمارات تاریخی است و باید مدیریت صحیح و تخصصی ازسوی سازمان مرتبط برای اداره آنها اعمال شود.»

1