خانه تکانی کاخ جهانی گلستان

11 مارس 2017 - 10:00 dsfr.ir/zk3xn

خانه تکانی کاخ جهانی گلستان
ایسنا
پاکسازی کاخ گلستان توسط دوستداران میراث فرهنگی

پاکسازی #کاخ جهانی #گلستان توسط شهرداری و با حضور گردشگران برگزار شد.

به دنبال اعلام دفتر پایگاه های میراث جهانی مبنی پاکسازی محوطه های جهانی و ملی، صبح دیروز (جمعه) 20 اسفند ماه تنها اثر جهانی شده پایتخت «کاخ جهانی گلستان» توسط مردم، کودکان و گردشگران خارجی پاکسازی و خانه تکانی شد.

دفتر پایگاه های میراث جهانی و میراث فرهنگی هفته گذشته در بخشنامه ای به پایگاه های میراث ملی و جهانی کشور اعلام کرد: به دنبال اهمیت جذب مشارکت های مردمی در امور مربوط به پایگاه ها و فرهنگ سازی های لازم در ترغیب جامعه محلی، انجمن های مردم نهاد، سمن ها و بخش خصوصی در تعاملات مربوط به حفاظت و نگهداری خوداگاه آثار ارزشمند جهانی و ملی، بیست اسفند ماه روز «پاکسازی محوطه پایگاه‌های میراث جهانی و میراث فرهنگی» معرفی شد.

بر این اساس اعلام شد، هماهنگی های لازم درباره‌ی این مراسم، پیش از نوروز و با حضور جامعه محلی، سمن ها و بخش خصوصی در این روز به طور همزمان در همه‌ی پایگاه های کشور، به منظور ثبت آن در تقویم پایگاه ها به عنوان یک سنت سالیانه صورت گرفت.

پاکسازی کاخ جهانی گلستان توسط شهرداری و با حضور گردشگران برگزار شد.

1