5 اکتبر 2021 - 19:59
http://dsfr.ir/f4t685

برچسب : UNESCO

کاروانسراهای ایران در مسیر ثبت جهانی

کاروانسراهای ایران در مسیر ثبت جهانی

وزیر میراث فرهنگی، #گردشگری و صنایع دستی از برنامه ریزی برای ارسال پرونده #کاروانسرا ها به #یونسکو برای ثبت...