29 ژانویه 2022 - 02:27
http://dsfr.ir/haodo4

برچسب : گردشگران عرب

مسافرانی که کرونای انگلیسی آوردند

مسافرانی که کرونای انگلیسی آوردند

صدور ویزای توریستی ایران نزدیک یک سال است با دستور ستاد ملی کرونا متوقف شده، درحالی که ویزای سلامت و تجاری...