3 فوریه 2023 - 01:34
http://dsfr.ir/scwzdr

برچسب : علیرضا قاسمی فرزاد

ارسال پرونده ثبت جهانی همدان و هگمتانه به یونسکو در سال ۱۴۰۱

ارسال پرونده ثبت جهانی همدان و هگمتانه به یونسکو در سال ۱۴۰۱

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، #گردشگری و صنایع دستی از ارسال پرونده منظر شهری تاریخی #همدان و هگمتانه در سال...