http://dsfr.ir/8g49gr

برچسب : بازدید از موزه

موزه ها ۵ مهر رایگان شد

موزه ها ۵ مهر رایگان شد

همزمان با روز جهانی #گردشگری، دیدن موزه ها و اماکن تاریخی تحت نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری...
بازدید رایگان از موزه ها در روز جهانی گردشگری

بازدید رایگان از موزه ها در روز جهانی گردشگری

مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی از رایگان بودن موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی در روز جهانی...
چه چیزی علاقه جوانان را برای بازدید از موزه بر می‌ انگیزد

چه چیزی علاقه جوانان را برای بازدید از موزه بر می‌ انگیزد

مطالعه بازاریابی موزه و نمایشگاه ها، با موضوع: "چه چیزی علاقه جوانان را بر می انگیزد؟" صورت گرفته...