13 ژوئن 2024 - 01:45
http://dsfr.ir/u2mx4c

برچسب : آرامگاه فردوسی

واکنشی به حرف های ضرغامی درباره «شاهنامه»

واکنشی به حرف های ضرغامی درباره «شاهنامه»

یک شاهنامه پژوه به صحبت های عزت الله ضرغامی درباره #شاهنامه در بازدید از آرامگاه #فردوسی واکنش نشان داد.