فرصت و تهدید خانه های مسافر

12 دسامبر 2016 - 11:30 dsfr.ir/7e87q

فرصت و تهدید خانه های مسافر
نامشخص
عکس مربوط به آگهی یک مالک با عنوان "اجاره ویلا با کلبه اختصاصی در شمال" است.

فعالیت واحدهای اقامتی استیجاری چنانچه سازماندهی شده باشد، مغایرتی با رویکرد صنعت #گردشگری کشور نداشته و تهدیدی برای مالکان سایر اماکن اقامتی به شمار نمی رود.

این روزها موضوع فعالیت خانه های مسافر که پیشتر آنها را با عنوان خانه های استیجاری یا خانه کاشانه ها می شناختیم، به عنوان موضوعی بحث برانگیز در صنعت گردشگری کشورمان مطرح می شود. اصطلاح «خانه مسافر» به واحدهایی اطلاق می شود که با توجه به شرایط بومی و منطقه ای، صرفا به منظور اسکان مسافران مورد استفاده قرار می گیرند و انواع خانه، آپارتمان، ویلا و سوئیت را نیز شامل می شود.

خانه های مسافر پدیده ای نوظهور در صنعت گردشگری و خاص کشورمان ایران نیستند، بلکه از گذشته در سراسر جهان وجود داشته و با توسعه صنعت گردشگری نیز روز به روز بر تعداد آنها افزوده شده است. در ایران نیز سال هاست شاهد فعالیت اقامتگاه های استیجاری به ویژه در شهرهای پُرگردشگر بوده و هستیم.

در حال حاضر موضوع ساماندهی فعالیت این اماکن در دستور کار متولیان امر قرار گرفته، اما کماکان با مشكلاتی نیز دست به گریبان است که بخشی از آن به فعالیت سازماندهی نشده تعداد زیادی از این خانه ها در سطح کشور مربوط می شود، اما مهم تر از آن، چالشی است که بر سر موجودیت این اماکن شکل گرفته و مخالفان و موافقانی نیز دارد.
 
چرا باید «خانه مسافر» را پذیرفت؟

مخالفان، فعالیت خانه های مسافر را به نفع صنعت گردشگری کشور در بخش اقامت و پذیرایی نمی دانند و معتقدند با فعالیت این اماکن، به ویژه در شهرهای گردشگرپذیر که برخی از گردشگران ترجیح می دهند از اقامتگاه های استیجاری استفاده کنند، فعالان و سرمایه گذاران صنعت هتلداری و اقامت متضرر خواهند شد.

اما اگر بخواهیم نگاهی مثبت به فعالیت خانه های مسافر داشته باشیم، باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم که صنعت گردشگری با وجود گردشگر معنا پیدا می کند و از این رو این حق طبیعی هر گردشگر است که میان انتخاب اقامت در یک هتل، یک خانه استیجاری یا هریک از واحدهای اقامتی دیگر مختار باشد. علاوه بر این، افزایش روزافزون تعداد خانه های مسافر حاکی از وجود تقاضا در این عرصه است؛ چراکه عرضه هر خدمتی در این صنعت از پی تقاضایی شکل گرفته و خواهد گرفت و از این رو فعالیت این اماکن نیز غیرقابل انکار بوده و حذف آنها از بازار گردشگری کشور به نوعی نادیده گرفتن حقوق گردشگران متقاضی اقامت در چنین اماکنی به شمار می رود. در چنین شرایطی بهتر است واقعیت وجودی خانه های مسافر را بپذیریم و بدانیم که فعالیت این واحدها ضرورتی است که باید در راستای احترام به حقوق گردشگران متقاضی تداوم پیدا کند.
 
چالش های اصلی

اما موضوع بحث برانگیز در رابطه با فعالیت این واحدهای استیجاری که باید آن را چالش اصلی در این زمینه دانست، فعالیت سازماندهی نشده تعدادی از این اماکن به ویژه در شهرهای پرگردشگر است که منجر به عدم شناسایی، ساماندهی و همین طور صدور مجوز برای آنها خواهد شد.

عدم استانداردسازی خدمات، نبود امنیت لازم، مشخص نبودن نرخ اقامت، نبود بیمه و عدم آموزش مالکان و عوامل اجرایی نیز دیگر پیامدهای فعالیت سازماندهی نشده چنین واحدهایی است که تضعیف حقوق گردشگران متقاضی اقامت در این اماکن را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر فعالیت غیرمجاز برخی از این واحدها که با هدف شانه خالی کردن صاحبان آنها از پرداخت هزینه های گوناگون اعم از مالیات و سایر هزینه ها صورت می گیرد، به نوعی اجحاف در حق سرمایه گذاران صنعت هتلداری به شمار می رود که این خود از دیگر دلایل مخالفان با فعالیت این واحدها است.

در مجموع باید گفت فعالیت واحدهای اقامتی استیجاری چنانچه به صورت سازماندهی شده باشد، نه تنها مغایرتی با رویکرد صنعت گردشگری کشور نداشته و تهدیدی برای مالکان سایر اماکن اقامتی به شمار نمی رود، بلکه ضرورتی پذیرفتنی در راستای پاسخگویی به نیاز گردشگران متقاضی آن هم در شرایطی است که کشورمان با کمبود انواع واحدهای اقامتی به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر مواجه است.

از سوی دیگر و از آنجا که ساخت یک هتل نیز از مرحله دریافت مجوز تا بهره برداری نیازمند صرف چند سال زمان است، باید فعالیت این واحدها را فرصتی در راستای پاسخگویی به نیاز اقامتی گردشگران در كوتاه مدت محسوب کرد. در این رابطه آنچه باید مورد توجه قرارگیرد، تدوین سیاست گذاری های لازم برای رسمیت دهی به فعالیت این اماکن با هدف ارتقای سطح استانداردسازی خدمات مورد نیاز گردشگران و همین طور تبعیت مالکان آنها از قوانین اتخاذ شده برای چنین واحدهایی از سوی سازمان های متولی است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 3 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1