21 فوریه 2024 - 15:11
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

تغییر معیارهای درجه بندی و استانداردسازی هتل ها

3 سپتامبر 2016 - 16:30 dsfr.ir/sn3em

اتاق یک هتل استاندارد

در رویکرد جدید به شاخص های کیفی خدمات توجه بیشتری خواهد شد.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی از تغییر رویکرد درجه بندی و استانداردسازی هتل ها و مراکز اقامتی خبر داد و اظهار داشت: در رویکرد جدید به شاخص های کیفی خدمات توجه بیشتری خواهد شد.

"ولی تیموری" درباره رویکرد جدید در مواجهه با ضوابط استانداردسازی هتل ها و مراکز اقامتی گفت: یکی از رویکردهای ما در حوزه هتل ها این است که ضوابط و استانداردهایی که هتل ها بر اساس آنها درجه بندی و ارزیابی می شوند را تغییر دهیم.

وی اظهار داشت: تا کنون نگاه و رویکرد در ارزیابی و درجه بندی تاسیسات مراکز اقامتی و پذیرایی بیشتر روی بحث های ساختمانی، فنی و معماری بوده است و سیستم چک لیست هایی که آماده شده بود هم بر اساس شاخص هایی بوده که تقریبا 70 درصد آنها به مباحث ساختمانی اهمیت می داد و در نتیجه یک واحد گردشگری بیشتر از نگاه یک مهدنس معمار رتبه بندی می شد تا نگاه گردشگر و مشتری.

وی ادامه داد: ضوابط ساختمانی و فنی باید زمانی مورد توجه قرار می گرفتند که این هتل ها هنوز ساخته نشده بودند اما زمانی که به بهره برداری می رسند باید به نکات دیگری دقت شود. اکنون غلبه ضوابط ساختمانی بیشتر از کیفیت خدمات در استانداردسازی ها دیده می شود.

وی به بازدیدش از هتل های فرانسه در ماموریتی که مدتی پیش داشت اشاره کرد و گفت: از سیستم گردشگری و هتل های فرانسه بازدید کردم و یک نسخه از ضوابطی که آنها برای سال 2016 اعلام کرده و تا 5 سال دیگر برایشان اعتبار دارد نیز نسخه ای گرفتم. می توانیم با استفاده از الگوهای "سازمان جهانی گردشگری" تغییراتی در رویکردمان بدهیم.

1