25 فوریه 2024 - 19:04

آغاز همکاری های دو جانبه هتل های "لاله" و "هما"

3 اوت 2016 - 08:30 dsfr.ir/3s9u7

آغاز همکاری های دو جانبه هتل های "لاله" و "هما"
شرکت توسعه گردشگری ایران
نشست مشترک هیات مدیره گروه هتل های هما و لاله

مدیران گروه هتل های لاله و هما با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بر گسترش همکاری های فی ما بین و لزوم تعاملات موثر بین گروه های هتلی و ارائه خدمات متقابل تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری ایران، طی نشست مشترکی که با حضور "محمدرضا حدادی" معاون بهره برداری و توسعه خدمات شرکت توسعه گردشگری ایران و امیر اصلان زاده، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل گروه هتل های هما در هتل بین المللی لاله تهران برگزار شد، طرفین بر گسترش همکاری های فی مابین تاکید کردند.

محمدرضا حدادی در آغاز این نشست ضمن تاکید بر لزوم تعاملات موثر بین گروه های هتلی و ارائه خدمات متقابل، گفت: گروه هتل های بین المللی لاله، این اتفاق را به فال نیک گرفته و از انعقاد تفاهم نامه های مشترک همکاری با هتل های بزرگ و سایر گروه های هتلی در راستای هم افزایی و هم پوشانی خدمات متقابل، استقبال می کند.

1