1 ژوئن 2020 - 23:38

بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران

27 فوریه 2016 - 12:20 dsfr.ir/x12wk

بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران
عباس پوستین دوز
گردشگران خارجی در اصفهان

مقوله امنیت و شاخص‏ های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا منطقه است؛ به عبارت دیگر، امنیت اولین و اساسی ‏ترین نیاز یک گردشگر محسوب می ‏شود.

چکیده:

مقوله امنیت و شاخص های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا منطقه است؛ به عبارت دیگر، امنیت اولین و اساسی ترین نیاز یک گردشگر محسوب می شود. مشاهدات حاصل از مطالعات مختلف نشان دهنده کاهش در میزان ورود گردشگر در نتیجه آشوب ها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان است.

این پژوهش بر آن است که نقش ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران در کشورهای منتخب اسلامی را بررسی نماید. بدین منظور برای بررسی اثرهای متغیرها بر تقاضای گردشگر از داده های هجده کشور اسلامی به شکل تلفیقی طی سال های 1996 تا 2012 استفاده شد و با توجه به آزمون F لیمر و آزمون هاسمن از روش داده های پانل و اثرهای ثابت برای تخمین استفاده می شود.

نتایج این مقاله، بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر افزایش میزان ورود گردشگر به کشورهای اسلامی است.

نویسندگان:
مجید صامتی: دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران
میرهادی حسینی، مینا احسانی فرید
مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی - سال چهارم، شماره پیایی 11، شماره سوم، زمستان 1394.

برای مشاهده و دانلود کامل مقاله "بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران" بر روی دانلود فایل کلیک کنید.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 14 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1