10 ژوئن 2024 - 09:25

سبک زندگی سنتی در گردشگری اجتماع محور جزیره چجوی

24 فوریه 2016 - 09:20 dsfr.ir/io92h

سبک زندگی سنتی در گردشگری اجتماع محور جزیره چجوی
bp.blogspot.com
مراسم ازدواج در جزیره چجوی

ضرورت تمرکز بر نیازهای جامعه محلی «زنده و پویا» به جای روستاهای مصنوعی صرفا نمایشی از چالش های گردشگری اجتماع محور جزیره چجوی است.

روستای سونگاپ فولک در جزیزه چجوی کره واقع است. با داشتن میراث فرهنگی و چشم انداز تاریخی که به پانصد سال پیش می رسد، این روستا جلوه ای از سبک زندگی سنتی جمعیت محلی آن است.

از هنگامی که این روستا در سال 1980 به عنوان سایت مهم میراث فرهنگی توسط مقامات مرکزی تعیین گردید، پشتیبانی مالی مداومی از دولت برای حفظ بافت تاریخی خود دریافت کرده است. در تلاش برای بازگرداندن و حفظ خانه های روستاییان و همچنین جانماهای روستا از قبیل جاده ها، دروازه ها، دیوارها و غیره، یارانه هایی به روستاییان اعطا می شود. انجمن روستا که از چندین گروه کوچک تر متمایز تشکیل شده است طبقات متفاوت را مثل جوانان، زنان و سالمندان نمایندگی می کند و مسئول توسعه و مدیریت فعالیت های گردشگری است. هر گروه فرعی مسئول یک جنبه متمایز از مدیریت روستا است که شامل امور گردشگری نیز می شود. زنان و جوانان عمدتا فعالیت های گردشگری را انجام می دهند. محصولات گردشگری شامل غذاهای محلی و رستوران ها، تورهای بناهای تاریخی محلی، صنایع دستی و پوشاک و سبک زندگی سنتی است.

بهترین نحوه عمل: تقسیم کار

انجمن محلی در روستای سونگاپ فولک از انجمن زنان، انجمن جوانان، انجمن اشخاص سالخورده تر و انجمن سالخورده ترین اشخاص تشکیل شده است. مدیریت فعالیت های گردشگری این انجمن همچنین تضمین می کند که منافع این گروه ها نشان داده شده است و منافع مسئولیت ها نیز به نحو عادلانه در بین گروه هایی متفاوت توزیع گردیده است. هر زیرگروهی مسئول یک جنبه جداگانه از توسعه جامعه محلی است. در حالی که زنان عمدتا مسئول مدیریت یارانه های دولتی و حفظ روستا هستند، جوانان و سالمندان در فعالیت های برنامه ریزی و حمایتی حضور دارند. بحث مسائل جاری و ایجاد تریبون ها در سطح روستا توسط سالخورده ترین بخش جامعه انجام می شود.

منافع:

  • منافع اقتصادی از محل درآمد پیوسته فعالیت های گردشگری ( برخلاف منافع پرنوسان فصلی از کشاورزی)
  • افزایش آگاهی عمومی درباره میراث فرهنگی
  • حفظ عناصر فرهنگی و ملی
  • حضور جمعی در توسعه جامعه محلی در تشریک مساعی قوی با ارگان های دولتی
  • توانمندسازی زنان از طریق افزایش اشتغال و حق تصمیم گیری

چالش ها:

  • ضرورت تمرکز بر نیازهای جامعه محلی «زنده و پویا» به جای روستاهای مصنوعی صرفا نمایشی
  • کافی نبودن فضای مکانی در مواجهه با تقاضای روزافزون گردشگری
  • زندگی روزانه به هم گسیخته و فدا شدن حریم خصوصی افراد محلی توسط گردشگران

منبع: کتاب گردشگری اجتماع محور، یافتن تعادل و تعیین مسیر برای آینده

نویسنده: دی.ای.تسجی، کلی.جی.سمراد، سمیح اس.ییلماز

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

1