10 اکتبر 2021 - 15:18

وضعیت اقتصادی دلیل عدم استقبال از هتل های کشور است

9 ژانویه 2016 - 13:30 dsfr.ir/tt7xo

وضعیت اقتصادی دلیل عدم استقبال از هتل های کشور است
حسین اسماعیلی
یکی از اتاق های هتل اسپیناس پالاس تهران

مديرعامل شركت ايرانگردی و جهانگردی وضعیت اقتصادی مردم را دلیل عدم استقبال از هتل ها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محسن قريب گفت: به دليل وضعيت اقتصادی گردشگران داخلی، اغلب شهروندان در زمان سفر ساير گزينه های اقامتی نظير خانه فاميل، كمپ های اسكان، خانه های اجاره ای و استفاده از چادر را انتخاب می كنند.

وی با بيان اينكه امسال با كاهش تعداد گردشگر داخلي و تعداد سفر مواجه بوده ايم افزود: ركود در وضعيت اقتصادی يكی از عوامل موثر بر اين كاهش است.

مديرعامل شركت ايرانگردی و جهانگردی تصریح کرد: در حال حاضر سالانه حدود 7 ميليون گردشگر از ايران به ساير كشورها مسافرت می كنند اما تعداد گردشگران خارجی كه به ايران سفر می كنند 4 ميليون نفر است.

قريب تاکید کرد: در كشور با كمبود فضاهای اقامتی مواجه هستيم و در حالي كه تنها حدود 5 ماه از سال، به عنوان ماه های گردشگرپذير است، اما در اين ايام هم بسياری از گردشگران به دليل نبود فضای اقامتی مناسب، امكان سفر را پيدا نمی كنند.

مديرعامل شركت ايرانگردی و جهانگردی تصریح کرد: بايد طی 10 سال آينده تعداد 130 هتل فعلی كشور به 400 هتل افزايش داشته باشند. مجموعه جهانگردی کشور باید طی پنج سال آینده تعداد تخت ها از 4 هزار به 10 هزار تخت برسد.

قریب در پایان یادآور شد: هتل هایی در مجموعه جهانگردی ساخته خواهد شد و پيش بينی شده مجموعه 200 اتاقه با اعتبار 150 میلیارد ریال ساخته خواهد شد.

1