17 آوریل 2024 - 13:02
عضو کمیته محیط زیست شورای شهر تهران:

فرسوده بودن تله کابین توچال خطرآفرین است

18 نوامبر 2015 - 09:30 dsfr.ir/5b3t6

فرسوده بودن تله کابین توچال خطرآفرین است
میثم رودکی
تله کابین توچال در زمستان

اکثر دستگاه های تله کابین فرسوده و غیراستاندارد هستند و احتمال خطر وجود دارد.

"محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران"

به گزارش ایلنا، محمد حقانی عضو کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، در دویست و هشتمین جلسه شورای شهر خطاب به چمران گفت: اگر ادعا می کنیم که شورایاری ها چشم و گوش ما هستند باید اینجا بیایند و ما حرف هایشان را بشنویم. به طور مثال باید دو ساعت را به شورایاری ها اختصاص دهیم تا آن ها نیز حرف هایشان را بزنند.

چمران در پاسخ به حقانی گفت: ما باید زمان را در شورای شهر مدیریت کنیم و همه چشم و گوش ها که نمی توانند اینجا باشند!

عضو کمیته محیط زیست شورای شهر به فرسوده بودن تله کابین توچال اشاره کرد و گفت: اکثر دستگاه های تله کابین فرسوده و غیراستاندارد هستند و احتمال خطر وجود دارد چرا که هنگام حرکت تله کابین ها صدا می دهند که مردم را به وحشت می اندازند.

حقانی با اشاره به اینکه شهرداری در توچال سهم دارد و 13 درصد آن مربوط به شهرداری تهران است اظهار داشت: متاسفانه مردم چوب سوء مدیریت ما را می خورند و نباید اجازه دهیم که مشابه حادثه ای که سال گذشته در شهر بازی ارم اتفاق افتاد توچال هم مشکل ساز شود.

وی با بیان اینکه مردم بیش از یک ساعت و نیم در صف توچال می ایستند و از پایین تر در خیابان ولنجک شاهد ترافیک هستیم گفت: پیست اسکی در ایستگاه هفتم توچال نیز مشکل دارد و نیاز به اصلاح مدیریتی در آنجا دارد.

وی با بیان این مطلب که در روز جمعه 22 آبان ماه 5 هزار بلیت تله کابین فروخته شد، در حالی که ظرفیت آن هزار و 500 نفر است تصریح کرد: اگر حرف از گردشگری و جذب توریست می زنیم باید به فکر اصلاح باشیم.

1