2 مارس 2024 - 07:36

اعتبار عنوان هتل-بیمارستان در کشور به پایان رسید

26 سپتامبر 2015 - 10:00 dsfr.ir/8v1h8

در حالی که کمتر از دو سال پیش، مراسمی برای گشایش هتل بیمارستان در کشور گرفته شد حالا رسما اعلام شده است که هیچ هتل بیمارستانی در کشور وجود ندارد.

فرودین 92 بود که برای نخستین بار، معاون گردشگری آن زمان یعنی منوچهر جهانیان خبر از بهره برداری از نخستین هتل بیمارستان کشور در گیلان را داد اما به فاصله کمتر از یک سال همین خبر به نام بیمارستان گاندی تهران با سر و صدای فراوان به گوش رسید اما گویا عنوان هتل-بیمارستان چندان اعتباری ندارد و حالا همه منکر چنین تعریفی می شوند.

مدیرکل نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت با بیان اینکه در وزارت بهداشت آئین نامه ای تحت عنوان هتل بیمارستان نداریم در مورد هتل بیمارستان گاندی گفت: از بیمارستان گاندی خواسته شده است تابلوی خود را از هتل بیمارستان به بیمارستان تغییر دهد تا برای آن آئین نامه ای تدوین شود.

در همین باره، معاون گردشگری کشور نیز یادآور شد: هتل بیمارستان ها همانند پری دریایی هستند که نیمی از آن ها هتل و نیمی بیمارستان می باشد. در آئین نامه ایجاد، اصلاح و درجه بندی تاسیسات گردشگری یکی از مصادیق این تاسیسات، هتل برای بیمارستان است. ما با بیمارستان آن کاری نداریم و اگر کسی بخواهد این دو خدمت را دریافت کند در قسمت هتلینگ از ما خدمات خواهد گرفت.

1