17 آوریل 2024 - 13:01
رئیس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان:

برند استراتژیک شهری اصفهان طی سه ماه آینده رونمایی می شود

14 سپتامبر 2015 - 11:00 dsfr.ir/bh72b

رئیس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مهم ترین موضوع در حوزه گردشگری اصفهان برند شهری است که طی 3 ماه آینده رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رجالی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: برای برند شهری باید در ابتدا متولی مشخص می شد که اتاق بازرگانی با مطالعه تجربه اتاق بازرگانی سایر کشورها به این قضیه وارد شد. حمایت های مسئولان استان طی 3 سال اخیر مسئولان خوب بود به طوری که تا 3 ماه آینده، رونمایی برند شهری اصفهان قابل حصول است.

رئیس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به انواع برند شهری در حوزه بین المللی گفت: برندها بر 2 نوع ارگانیک و استراتژیک هستند که برای اصفهان با هماهنگی ارگان  های مسئول برند استراتژیک تعریف شده است.

وی در مورد وظایف کمیسیون گردشگری نیز گفت: تلاش می کنیم با تشکیل کمیته های تخصصی، باورپذیری برند در افکار عمومی را تسهیل کرده و برنامه افق 1404 را در اصفهان عملیاتی کنیم.

علی کرباسی زاده، نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه گفت: سهم ایران از گردشگران دنیا در سال 83 برابر با 9 صدم درصد و با هدف ۵ دهم درصد در افق 1404 بوده که در حال حاضر به 5 صدم درصد تقلیل یافته است و این یعنی در افق چشم انداز سالانه نیازمند 20 میلیون گردشگر هستیم که درآمد 25 میلیارد دلار به همراه داشته باشند.

رئیس کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اهمیت تمرکز بر گردشگری داخلی گفت: در سال 2015 آمار گردشگران داخلی از 6 میلیارد نفر گذشته و در شهری مانند مشهد می بینیم درآمد گردشگری داخلی بیش از گردشگری خارجی است اما اصفهان به دلیل نداشتن زیرساخت ها و کم کاری ها عقب مانده و این در حالیست که 30 درصد بزرگراه های کشور و نیروی تحصیل کرده در استان وجود دارد اما تدبیر وجود ندارد.

وی رتبه ایران در شاخص های گردشگری را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: رتبه استان اصفهان در آثار تاریخی رده 9 جهان است و چرا باید مزیت صنعتی به عنوان محور توسعه اصفهان معرفی شود. مزیت ما گردشگری است و می  بینیم که 9 درصد تولید ناخالص دنیا سهم گردشگری است و از 11 شغل، 1 شغل آن مستقیما مربوط به گردشگری  است و 6 درصد صادرات جهان به گردشگری تعلق دارد. ایران با 70 میلیون جمعیت تنها 3/3 میلیون گردشگر جذب کرده در حالی که ترکیه به اندازه نیمی از جمعیت خود سالانه گردشگر جذب می کند.

عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان، رتبه ایران در شاخص های گردشگری را با کشورهای منطقه مقایسه کرد و راهکارهای رفع آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: نه تنها دولت و نهادها، بلکه بخش خصوصی نیز در این زمینه کم کاری کرده و زمانی که 2 سال پیش به انبوه سازان می گفتیم اصفهان مشکل هتل دارد، با اشاره به هتل های خالی، پیشنهاد ساخت هتل را نامعقول تلقی می  کردند.

کرباسی زاده تبیین کرد: گردشگری اصفهان نیازمند خلاقیت است و اقامت یک روزه رئیس جمهوری اتریش در این شهر در مقابل اقامت نیم روزه در تهران اولویت این شهر را نشان می دهد.

وی در پایان گردشگری را عامل ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت ها، بهبود وضع دهک های پایین درآمدی، توسعه فرابخشی و تحریک کننده تقاضای کل دانست و بر ضرورت توسعه آن در اصفهان تاکید کرد.

1