25 فوریه 2024 - 18:30

چرا مهاجرت به شمال زیاد شده است؟

1 فوریه 2024 - 18:30 dsfr.ir/184bd

چرا مهاجرت به شمال زیاد شده است؟
چرا مهاجرت به شمال زیاد شده است؟
علت افزایش مهاجرت از استان های جنوبی به شمال ایران چیست؟

اینکه افراد از شهری به شهر دیگر مهاجرت کنند اتفاق جدیدی نیست، اما این که تغییرات اقلیمی دلیل مهاجرت ۸۰۰ هزار نفر از مناطق مرکزی و جنوبی ایران به مناطق شمالی کشور باشد حتما پدیده جدید محسوب می شود.

به گزارش «دنیای سفر»، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در ۲ سال اخیر، ۸۰۰ هزار نفر از استان های مرکزی و جنوبی کشور به دلیل تغییرات اقلیمی به استان های شمالی مهاجرت کردند و این پیامد جدی تغییرات اقلیمی در کشور است و می تواند در آینده ابعاد امنیتی نیز داشته باشد.

مهاجرت ۸۰۰ هزار نفر به استان های شمالی به خاطر تغییرات اقلیمی

به گزارش ایرنا، داریوش گل علیزادهروز دوشنبه در هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در پنل تخصصی «تغییر اقلیم و آلودگی هوا» در کتابخانه ملی ایران با اشاره به اینکه اغلب استان های کشور پس از یک بارش تند باران دچار سیلاب جدی می شوند، اظهار داشت: از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بیش از ۳۰۰ سیلاب را در سطح کشور داشتیم و بررسی ها نشان می دهد که عمده این ها به دلیل تخریب پوشش گیاهی در بالادست حوضه های آبخیز بوده است.

رییس مرکز ملی تغییر اقلیم سازمان محیط زیست تصریح کرد: در حوزه تغییر اقلیم در حال حرکت به سمت یک فروچاله هستیم و اگر سازگاری نداشته باشیم؛ با توجه به تحریم ها و محدودیت های موجود، آسیب جدی متوجه کشور خواهد شد.

وی تاکید کرد: در بیش از یک دهه اخیر، ۵۰۰ گونه جانوری را در جهان به دلیل تغییر اقلیم از دست دادیم و نزدیک به ۶۰۰ گونه دیگر در معرض انقراض است و ما در کشور نیازمند ذخیره موثر و مفید بانک ژنی در کشور هستیم.

علت افزایش مهاجرت از استان های جنوبی به شمال ایران چیست؟

علت افزایش مهاجرت از استان های جنوبی به شمال ایران چیست؟

در همین رابطه رئیس مرکز ملی تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در هفتمین کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی، از مهاجرت ۸۰۰ هزار نفر و نقش تغییرات اقلیمی صحبت کرد. پدیده هایی مثل فرونشست و گرد و غبار و پایین آمدن شاخص های رفاه زیستی مثل دسترسی به آب از عواملی هستند که باعث شده این مهاجرت ها از استان های مرکزی و جنوبی به استان های شمالی صورت بگیرد.

1