17 آوریل 2024 - 13:28

ایران معاون کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب یونسکو شد

14 ژوئن 2023 - 11:30 dsfr.ir/nq7b7

ایران معاون کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب یونسکو شد
ایرنا
ایران معاون کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب یونسکو شد

ایران به عنوان معاون کنوانسیون ۲۰۰۱ حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب یونسکو انتخاب شد.

به گزارش «دنیای سفر» از نمایندگی دائم ایران در یونسکو - پاریس، در جریان برگزاری مجمع عمومی کشورهای عضو کنوانسیون حفاظت از میراث زیر آب یونسکو که روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه جاری در مقر یونسکو در پاریس در حال برگزاری است، کشورمان با اجماع، به عنوان معاون مجمع و عضو هیات رییسه کنوانسیون مذکور برای مدت دو سال انتخاب شد.

ایران از سال ۱۳۷۸ رسماً به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب پیوست. هدف اصلی از ایجاد این کنوانسیون ایجاد سازکار مناسب همکاری های بین المللی برای حفاظت از میراث باقیمانده در زیر آب های بین المللی و سرزمینی است.

یکی از اصول این کنوانسیون همکاری علمی و فنی در این حوزه است. شورای علمی بین المللی این کنوانسیون به کشورهای عضو مشورت می دهد. از سوی دیگر با توجه به پیچیدگی های فنی و تکنیکی حوزه میراث زیر آب، کشورهای عضو متعهد می شوند تا چنانچه از فناوری پیشرفته ای در این زمینه برخوردار باشند، با شرایطی آن را در اختیار حفاظت میراث زیر آب سایر اعضاء قرار دهند.

به گزارش «دنیای سفر»؛ از نظر حفاظت از میراث زیر آب یونسکو، «میراث فرهنگی زیرآب» به تمامی نشانه های زندگی بشری اطلاق می شود که دارای مشخصه فرهنگی، تاریخی یا باستان شناسی باشد و برای دوره ای خاص یا همیشه، حداقل صدسال، تمامی یا بخشی ازآنها در زیرآب وجود داشته باشد، از قبیل: محلها، سازه ها، بناها، مصنوعات بشری و بقایای انسانی، به همراه شرایط باستان شناسی و طبیعی آنها؛ کشتیها، هواپیماها، دیگر وسایل نقلیه یا بخشی از آنها، محموله یا محتوای آنها به همراه شرایط طبیعی و باستان شناسی آنها؛ اشیائی با ماهیت ماقبل تاریخ.

البته لوله ها و کابلهای موجود در بستر دریا و تأسیسات دیگری به غیر از لوله ها و کابل های موجود در بستر دریا که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان میراث فرهنگی زیرآب محسوب نمی شود.

1