31 مارس 2023 - 02:36

موزه های کاخ سعدآباد به صورت موقت تعطیل شد

4 ژانویه 2023 - 21:30 dsfr.ir/yb86s

موزه های کاخ سعدآباد به صورت موقت تعطیل شد
wikimedia.org
کاخ سعدآباد محل زندگی خاندان پهلوی

موزه های مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به منظور تمهیدات حفاظت پیشگیرانه و انجام عملیات سم پاشی و دفع آفات، از این هفته به صورت مقطعی تعطیل خواهند بود.

به گزارش «دنیای سفر»، به منظور تمهیدات حفاظت پیشگیرانه و انجام عملیات سم پاشی و دفع آفات، موزه های مجموعه از تاریخ های یادشده به مدت 2 روز تعطیل هستند.

ـ شنبه 10 دی؛ کاخ موزه ملت و موزه آشپزخانه سلطنتی

ـ دوشنبه 12 دی؛ کاخ موزه سبز و موزه برادران امیدوار

ـ چهارشنبه 14 دی؛ موزه های میرعماد و بهزاد

ـ شنبه 17 دی؛ موزه هنرهای زیبا

ـ دوشنبه 19 دی؛ موزه های فرشچیان و ظروف سلطنتی

ـ شنبه 24 دی؛ موزه های پوشاک سلطنتی و سلاح های دربار

ـ دوشنبه 26 دی؛ موزه اتومبیل های سلطنتی

مجموعه سعدآباد در سایر روزها از ساعت 8:00 تا 17:00 پذیرای بازدیدکنندگان است. بلیت فروشی و ورود به مجموعه تا ساعت 15:30 انجام می شود.

1