سالی چند درخت برای تهیه دفترچه های بیمه قطع می شود

4 اکتبر 2018 - 18:00 dsfr.ir/be1ll

سالی چند درخت برای تهیه دفترچه های بیمه قطع می شود
khabaronline.ir
قطع درختان

معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: حذف دفترچه منجر به صرفه جویی اقتصادی و جلوگیری از قطع درختان و از بین طبیعت خواهد شد.

علی اصغر قائمی در مراسم افتتاح سامانه حذف دفترچه بیمه سلامت و اپلیکیشن خدمات غیرحضوری بیمه سلامت در کرمان اظهار داشت: سازمان بیمه سلامت اهداف راهبردی را تعریف کرده که یکی از آن ها استقرار سازمان الکترونیک است.

هر درخت قطع شده معادل 617 دفترچه بیمه است و با احتساب جلد و صفحات توضیح، هر درخت قطع شده برابر با 550 دفترچه بیمه است. سالی 22 میلیون دفترچه بیمه در سال ارائه می شود و در نتیجه باید سالی 40 هزار درخت برای ارائه دفترچه بیمه قطع شود.

در کشور باید سالی بالغ بر 100 هزار قطعه درخت قطع شود تا برای همه سازمان های بیمه گر دفترچه تولید شود. در نتیجه حذف دفترچه منجر به صرفه جویی اقتصادی و جلوگیری از قطع درختان و از بین رفتن طبیعت خواهد شد.

معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در سازمان بیمه سلامت بالغ بر 40 میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش وجود دارد که مجموع مراجعات در بستری و سرپایی بالغ بر 200 میلیون بار در سال است و 45 هزار موسسه طرف قرارداد نیز وجود دارد که از سوی همه این موارد، اسنادی برای رسیدگی مالی و غیره تولید و ارسال می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تسنیم » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1